Πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις ιατρικής γλώσσας στα γερμανικά, στον Ιατρικό Σύλλογο Βόρειας Ρηνανίας

Karte

Γενικά

Ο Ιατρικός Σύλλογος Βόρειας Ρηνανίας, ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2014 τις εξετάσεις ιατρικής γλώσσας στα γερμανικά για τις περιφερειακές κυβερνήσεις του Ντίσελντορφ και της Κολωνίας. Η ανάληψη των εξετάσεων ιατρικής γλώσσας στα γερμανικά για αλλοδαπές/ούς ιατρούς από τον Ιατρικό Σύλλογο Βόρειας Ρηνανίας ανάγεται σε μια απόφαση της τοπικής κυβέρνησης Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Μέχρι τώρα αναλάμβαναν τις εξετάσεις ιατρικής γλώσσας στα γερμανικά στη Βόρεια Ρηνανία υπάλληλοι των περιφερειακών κυβερνήσεων. Το τεστ βασίζεται στο πρότυπο της εξέτασης του OSCE.

 

Διάρκεια της διαδικασίας

Δεν προκύπτουν αλλαγές στην διαδικασία υποβολής αίτησης για την χορήγηση άσκησης επαγγέλματος ιατρού. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων για την χορήγηση άσκησης επαγγέλματος έγκειται όπως μέχρι σήμερα στην αρμόδια περιφερειακή κυβέρνηση του Ντίσελντορφ ή της Κολωνίας.

Όταν η αρμόδια περιφερειακή κυβέρνηση αξιολογήσει επαρκώς την αίτηση για την χορήγηση άσκησης επαγγέλματος και κρίνει αναγκαία την εξέταση τεχνικής γλώσσας, αποστέλλει στον Ιατρικό Σύλλογο Βόρειας Ρηνανίας τα σχετικά απαραίτητα στοιχεία.

lokaler Link Περιφερειακές κυβερνήσεις στην Βόρεια Ρηνανία

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται προσωπική εγγραφή.

Αφού παραλάβει ο Ιατρικός Σύλλογος Βόρειας Ρηνανίας τα στοιχεία από την εκάστοτε περιφερειακή κυβέρνηση, επικοινωνεί κατά κανόνα με e-mail με τους αιτούντες, προκειμένου να καταθέσουν τα τέλη διεκπεραίωσης για τις εξετάσεις ιατρικής γλώσσας στα γερμανικά, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 300 ευρώ. Μετά την είσπραξη των τελών ορίζεται στους αιτούντες η επόμενη πιθανή ημερομηνία εξετάσεων και λαμβάνουν από τον Ιατρικό Σύλλογο Βόρειας Ρηνανίας μια επιστολή, στην οποία αναφέρονται, εκτός από την ημερομηνία εξετάσεων, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις εξετάσεις. Η επιστολή αναφέρει επίσης την ώρα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν οι αιτούντες στον τόπο εξετάσεων. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ώρα καθώς η καθυστερημένη άφιξη θα θεωρηθεί ως μη-εμφάνιση στις εξετάσεις.

Τόπος εξετάσεων είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Βόρειας Ρηνανίας, οδός Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf

lokaler Link Οδηγίες πρόσβασης

Σημείωση: Ήδη σε αυτό το σημείο μπορούν οι αιτούντες να συμφωνήσουν με την πιθανή ημερομηνία εξετάσεων. Ανάλογα με την πραγματοποίηση της κατάθεσης, θα κληθούν στις εξετάσεις.

Διαδικασία εξέτασης

τις εξετάσεις ιατρικής γλώσσας στα γερμανικά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες στην πρακτική. Όλα τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά από την καθημερινή ρουτίνα του νοσοκομείου. Οι εξετάσεις αφορούν μόνο την ιατρική γλώσσα και όχι την ιατρική βασική γνώση.

Για τις εξετάσεις ιατρικής γλώσσας στα γερμανικά δεν είναι σημαντικό, αν γίνει λάθος διάγνωση ή αναφερθεί μια λανθασμένη επιλογή θεραπείας. Στην αξιολόγηση παίζει ρόλο μόνο ο χειρισμός της γλώσσας στην εκάστοτε περίπτωση.

Οι εξετάσεις διάρκειας 60 λεπτών, χωρίζονται σε 3 στάδια, έκαστο διάρκειας 20 λεπτών.

  1. Συνομιλία Ιατρός-Ασθενείς
  2. Τεκμηρίωση
  3. Συνομιλία Ιατρός-Ιατρός
1. Συνομιλία Ιατρός-Ασθενείς

Οι εξεταζόμενοι έχουν μια συνομιλία ιατρικού ιστορικού με έναν ασθενή. Τον ρόλο του ασθενούς παίζει ένας ηθοποιός. Οι εξεταζόμενοι τον αντιμετωπίζουν όπως έναν κανονικό ασθενή. Έτσι προκαλείται μια συνομιλία ιατρού-ασθενή, όπως είναι γνωστή στην καθημερινή ρουτίνα παρακολούθησης.

Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει, κάθε υποψήφιος να αντιμετωπίζει μια εξίσου δύσκολη περίπτωση.

Η λήψη ιατρικού ιστορικού γίνεται όπως ακριβώς έχει διδαχθεί στις σπουδές. Αφού οι εξεταζόμενοι έχουν αποκομίσει μια εικόνα του ασθενούς, εξηγούν την προληπτική διάγνωση και υποβάλλουν στον ασθενή προτάσεις για περαιτέρω διαγνωστική και θεραπεία. Θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις στον ασθενή για τα μέτρα που θεωρούνται χρήσιμα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι ασθενείς δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιατρική ορολογία. Είναι σημαντικό ο ασθενής να νιώθει ασφάλεια και να κατανοεί τον εξεταζόμενο ιατρό.

Muster: Bewertungsbogen Arzt-Patienten-Gespräch (49,86 KB)

2. Τεκμηρίωση

Στο δεύτερο στάδιο πρέπει οι εξεταζόμενοι να μεταφέρουν το ιατρικό ιστορικό σε ένα φύλλο ιατρικού ιστορικού. Οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν από τον Ιατρικό Σύλλογο Βόρειας Ρηνανίας ένα προ-εκτυπωμένο έντυπο, όπως υπάρχει στους γενικούς προσανατολισμούς κάθε νοσοκομείου της περιοχής.

Δείγμα φύλλου ιατρικού ιστορικού (48,28 KB) (Το φύλλο δεν πρέπει να έρθει μαζί στην εξέταση)

Muster: Bewertungsbogen Dokumentation (69,03 KB) 

3. Συνομιλία Ιατρός-Ιατρός

Το τρίτο στάδιο της εξέτασης παρουσιάζει την περίπτωση μιας επίσκεψης. Οι εξεταζόμενοι συναντιόνται με δύο ιατρούς (για παράδειγμα μια Διευθύντρια και έναν Επιμελητή). Οι εξεταζόμενοι παρουσιάζουν με δομημένο τρόπο στους ιατρούς τον/την ασθενή που εξετάστηκε στο στάδιο 1.

Οι συνομιλητές είναι ιατροί, συνεπώς σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί καθομιλουμένη γλώσσα, αλλά ιατρική τεχνική γλώσσα.  Είναι σημαντικό, οι πληροφορίες σχετικά με τον/την ασθενή να διασαφηνιστούν με έναν ξεκάθαρο και δομημένο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι εξεταζόμενοι να εξηγήσουν την δική τους εκτίμηση της κατάστασης και τις απόψεις τους σχετικά με την περαιτέρω θεραπεία.

Μετά την παρουσίαση του ασθενούς οι δύο ιατροί θα κάνουν ορισμένες ερωτήσεις. Επίσης, οι συνάδελφοι ιατροί μπορούν να προσκομίσουν περαιτέρω στοιχεία στους εξεταζόμενους, τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουν.

Muster: Bewertungsbogen Arzt-Arzt-Gespräch (58,88 KB)

 

Αξιολόγηση των εξετάσεων

Κάθε εξεταζόμενος/η αξιολογείται από τρεις εξεταστές. Οι εξεταστές χρησιμοποιούν δομημένα φύλλα αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων συγκεντρώνονται τα φύλλα αξιολόγησης του κάθε εξεταστή και αξιολογούνται κεντρικά. Κάθε φύλλο περιλαμβάνει μέγιστο 20 βαθμούς. Αυτό σημαίνει, ότι κάθε εξεταζόμενος/η μπορεί να συγκεντρώσει κατά μέγιστο 60 βαθμούς. Για να περάσει τις εξετάσεις ιατρικής γλώσσας στα γερμανικά πρέπει να συγκεντρωθεί το 60 τοις εκατό της μέγιστης βαθμολογίας ή τουλάχιστον 36 βαθμοί.

 

Βοηθήματα κατά την διάρκεια των εξετάσεων

Στην αρχή των εξετάσεων κάθε εξεταζόμενος/η παραλαμβάνει ένα κενό μπλοκ σημειώσεων καθώς και ένα στυλό. Οι σημειώσεις δεν παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση των εξετάσεων. Δεν επιτρέπονται άλλα βοηθήματα. Επίσης δεν επιτρέπεται να πάρει κανείς μαζί του στον χώρο των εξετάσεων αποσκευές, τσάντες, σακάκια, παλτά ή παρόμοια.

Στον χώρο υποδοχής του Ιατρικού Συλλόγου Βόρειας Ρηνανίας υπάρχουν: γκαρνταρόμπα και θυρίδες φύλαξης (αντίτιμο 1 ευρώ).

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τα τηλεφωνήματα και κάθε επαφή με άτομα που δεν έχουν συμμετοχή σε αυτήν θα θεωρηθούν ως απόπειρα εξαπάτησης και θα οδηγήσουν σε αποτυχία των εξετάσεων.

 

Επιτυχία/Αποτυχία

Το αποτέλεσμα των εξετάσεων ανακοινώνονται στους εξεταζόμενους την ημέρα των εξετάσεων και κοινοποιούνται στην αρμόδια περιφερειακή κυβέρνηση. Εκεί πραγματοποιείται η περαιτέρω επεξεργασία.

Οι εξετάσεις είναι επιτυχείς, όταν οι εξεταζόμενοι έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60 τοις εκατό (τουλάχιστον 36 βαθμούς) της δυνατής μέγιστης βαθμολογίας.

Οι εξετάσεις είναι ανεπιτυχείς, όταν οι εξεταζόμενοι έχει συγκεντρώσει λιγότερο από το 60 τοις εκατό (λιγότερο από 36 βαθμούς) της δυνατής μέγιστης βαθμολογίας.

Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να επαναληφθούν τις εξετάσεις ιατρικής γλώσσας στα γερμανικά αρκετές φορές. Οι εξεταζόμενοι παραλαμβάνουν αμέσως από τον Ιατρικό Σύλλογο Βόρειας Ρηνανίας πληροφορίες σχετικά με την επανάληψη των εξετάσεων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Βόρεια Ρηνανίας συνιστά να προγραμματιστούν λίγοι μήνες μεταξύ των ημερομηνιών εξετάσεων, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για περαιτέρω εξάσκηση της γλώσσας. Κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις καταβάλλονται εκ νέου τέλη εξετάσεων ύψους 300 ευρώ.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 04.12.2015Kammerwahlen der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
Logo Kammerwahlen 2019 mit Datum

Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge endet in

Ansprechpartner zur Fachsprachprüfung

Sabine Weidlich

Telefonnummer 0211 / 4302 2223 E-Mail-Adresse fachsprache@aekno.de

Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangte.

Neue Infoblätter und Mustervorlagen

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 1/2019

Titel 3/2019 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: WoGi/fotolia

Titelthema

Keine Aufspaltung der Versorgung

 aktuelle Ausgabe

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo