Informaţii privind examenul de limbă de specialitate organizat de Ordinul Medicilor din Renania de Nord

Karte

Generalităţi

Ordinul Medicilor din Renania de Nord a preluat, de la 1 ianuarie 2014, problematica examenului de limbă de specialitate din însărcinarea Autorităţilor Administrative (Bezirksregierungen) de la Düsseldorf şi Köln. Preluarea examenului de limbă de specialitate pentru medicii străini de către Ordinul Medicilor din Renania de Nord are la bază o decizie a Guvernului landului Renania de Nord – Westfalia. Anterior, examenului de limbă de specialitate era organizat de responsabili din cadrul Autorităţilor Administrative. Testul este conceput după modelul examenelor din sistemul „Objective Structured Clinical Examination“ (OSCE).

Derularea procedurii

Procedura de solicitare a autorizării de exersare a profesiei de medic nu se modifică. Procesarea cererilor de acordare a autorizării intră ca şi până acum în competenţa Autorităţii Administrative de la Düsseldorf sau de la Köln.

În momentul în care Autoritatea Administrativă competentă a analizat în măsură suficientă cererea de acordare a autorizării şi apreciază ca necesară susţinerea unui examen de limbă de specialitate, datele necesare în acest scop sunt transmise Ordinului Medicilor din Renania de Nord.

lokaler Link Autorităţile Administrative (Bezirksregierungen) din Renania de Nord

Aceasta înseamnă că nu este necesară o înregistrare personală.

După ce primeşte datele de la Autoritatea Administrativă competentă, Ordinul Medicilor din Renania de Nord ia legătura cu solicitantul, de regulă prin e-mail, invitându-l să plătească taxa administrativă pentru examenul de limbă de specialitate, care în prezent este de 300 €. După intrarea în cont a taxei, solicitantul este programat pentru primul termen de examinare şi primeşte de la Ordinul Medicilor din Renania de Nord o scrisoare în care îi sunt comunicate, pe lângă data examinării, toate celelalte informaţii necesare pentru susţinerea examenului. În scrisoare este menţionată, de asemenea, ora la care solicitantul trebuie să se prezinte la centrul de examinare. Această oră trebuie respectată cu stricteţe, deoarece prezentarea cu întârziere este considerată nepromovare a examenului.

Locul examinării este la sediul Ordinului Medicilor din Renania de Nord (Ärztekammer Nordrhein), Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf

lokaler Link Modul de procedare

Observaţie: Chiar din acest moment, solicitantul are posibilitatea de a se implica în stabilirea datei probabile a examenului. În funcţie de data la care se efectuează transferul taxei, are loc şi invitaţia la examen.

Desfăşurarea examenului

Examenul de limbă de specialitate trebuie să fie cât mai asemănător activităţii practice. Toate elementele sunt deja cunoscute din rutina cotidiană de spital. Examenul vizează doar limbajul de specialitate, nu cunoştinţele medicale de bază.

La examenul de limbă de specialitate este irelevant dacă se pune un diagnostic fals sau se precizează o opţiune de tratament greşită. Evaluarea are în vedere doar gestionarea la nivelul limbajului a situaţiei respective.

Examenul durează 60 de minute şi este împărţit în trei etape, fiecare cu o durată de 20 de minute:

  1. Discuţia medic-pacient
  2. Documentarea
  3. Discuţia medic-medic
1. Discuţia medic-pacient

Candidatul va purta un interviu anamnestic cu un pacient. Rolul pacientului este interpretat de un actor, însă candidatul îl va trata ca pe un pacient normal. În felul acesta se simulează o discuţie medic-pacient aşa cum este cunoscută din rutina profesională.

Prin această metodă se asigură ca fiecare candidat să primească un caz de dificultate egală.

Stabilirea anamnezei are loc exact aşa cum s-a predat la cursuri. După ce şi-a format o imagine despre starea pacientului, candidatul îi explică acestuia diagnosticul prezumtiv şi îi face propuneri de continuare a diagnosticării şi de tratament. Pacientului i se vor explica măsurile considerate utile şi i se va răspunde la întrebări.

Trebuie avut în vedere faptul că pacienţii sunt puţin familiarizaţi cu terminologia medicală. Este important ca pacientul să-l poată înţelege sigur şi corect pe medicul care susţine examenul.

Muster: Bewertungsbogen Arzt-Patienten-Gespräch (49,86 KB)

2. Documentarea

În cea de a doua etapă a examenului, candidatul trebuie să treacă informaţiile obţinute prin anamneză într-o foaie de observaţie. În acest scop, candidatul va primi de la Ordinul Medicilor din Renania de Nord un formular tipizat, aşa cum există, în linii generale, în fiecare spital din zona de competenţă a Ordinului Medicilor.

Model de formular de anamneză (48,28 KB) (formularul nu trebuie adus la examen)

Muster: Bewertungsbogen Dokumentation (69,03 KB) 

3. Discuţia medic-medic

A treia etapă a examenului reproduce situaţia unei vizite medicale. Aici candidatul se va întâlni cu doi medici (de exemplu, un medic şef şi un medic principal). Candidatul le va prezenta acestor medici, într-un mod structurat, pacienta sau pacientul pe care i-a întâlnit în prima etapă a examenului.

Interlocutorii sunt medici, deci aici nu se va folosi un limbaj nespecializat, ci se va realiza o comunicare bazată pe terminologia medicală. Este important ca informaţiile referitoare la pacientă sau pacient să fie explicate printr-o abordare clar structurată. Candidatul va trebui să prezinte şi propria evaluare a situaţiei şi ideile sale privind tratamentul ulterior.

După prezentarea pacientei/pacientului, cei doi medici vor pune câteva întrebări suplimentare. Este, de asemenea, posibil ca medicii colegi să-i prezinte candidatului documente suplimentare privind pacientul, pe care candidatul va trebui să le evalueze.

Muster: Bewertungsbogen Arzt-Arzt-Gespräch (58,88 KB)

Evaluarea examenului

Fiecare candidat va fi evaluat de trei examinatori. Examinatorii lucrează cu formulare de evaluare structurate. După finalizarea examenului, formularele de evaluare ale examinatorilor vor fi colectate şi interpretate centralizat. Fiecare formular conţine maximum 20 de puncte. Aceasta înseamnă că fiecare candidat poate obţine cel mult 60 de puncte. Pentru a trece examenul de limbă de specialitate trebuie să se realizeze 60 % din punctajul maxim, respectiv minimum 36 de puncte.

Materiale auxiliare în timpul examenului

La începerea examenului, fiecărui candidat i se vor pune la dispoziţie un caiet de notiţe şi un creion. Ciornele nu vor fi incluse în evaluarea examenului. Alte mijloace auxiliare nu sunt permise. De asemenea, nu pot fi aduse în sălile de examen bagaje, genţi de mână, jachete, paltoane sau alte obiecte asemănătoare.

În zona de recepţie de la sediul Ordinului Medicilor din Renania de Nord sunt disponibile o garderobă şi dulapuri cu cheie (depozitul este 1 euro).

În timpul examenului, apelurile telefonice şi orice contacte cu persoane neimplicate în examen vor fi considerate tentativă de înşelăciune şi vor atrage nepromovarea examenului.

Promovarea/nepromovarea examenului

Rezultatul examenului va fi comunicat candidatului şi transmis Autorităţii Administrative competente chiar în ziua examenului. Prelucrare ulterioară are loc la nivelul acestei autorităţi.

Examenul este considerat promovat în situaţia în care candidatul a obţinut minimum 60 % (cel puţin 36 de puncte) din numărul maxim posibil de puncte.

Examenul este considerat nepromovat în situaţia în care candidatul nu a obţinut minimum 60 % (cel puţin 36 de puncte) din numărul maxim posibil de puncte.

În caz de nepromovare, examenul de limbă de specialitate poate fi repetat de mai multe ori. Candidatul va primi de la Ordinul Medicilor din Renania de Nord, fără întârziere, informaţii privind reexaminarea.

Ordinul Medicilor din Renania de Nord recomandă ca între termenele prevăzute pentru examene să se intercaleze un interval de câteva luni, pentru a se asigura timpul necesar unei pregătiri suplimentare de limbă. La fiecare reexaminare se va plăti din nou taxa de examinare, în prezent în cuantum de 300 €.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 04.12.2015Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangt.

Ansprechpartner zur Fachsprachprüfung

Sabine Weidlich

Telefonnummer 0211 / 4302 2223 E-Mail-Adresse fachsprache@aekno.de

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 11/2018

Titel 11/2018 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: Phanie/Yourphototoday

Titelthema

Draußen vor der Stadt

 aktuelle Ausgabe

Häusliche Gewalt und Kindeswohl

Hände hinter Stoff Foto: Photocreo Bednarek Fotolia.com 

Gemeinsam mit der Stiftung Deutsches Forum Kinderzukunft und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein am Freitag, 16. November 2018 ab 10.00 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft eine Fachtagung zum Thema "Häusliche Gewalt und Kindeswohl".

interner Link Programm und Anmeldung

Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?"
Grafik Operationssaal, Ärzte, Patient Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Unter dem Titel "Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?" veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein zusammen mit der Paritätischen NRW und der Krankenhausgesellschaft NRW eine Fachtagung zum Umgang mit dementen Patienten im Krankenhaus. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. November 2018 von 10 bis 15 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft statt.

interner Link Programm und Anmeldung

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo