Kuzey Ren Tabipler Odası tarafından yapılmakta olan meslek ile ilgili lisan sınavı hakkında enformasyonlar

Karte

Genel olarak

Kuzey Ren Tabipler Odası 1 Ocak 2014 tarihinden Düsseldorf ve Köln Bölge Mahkemeleri için meslek ile ilgili lisan sınavlarını yapılmasını devir almış bulunmaktadır. Yabancı uyruklu bay ve bayan doktorlar için meslek ile ilgili lisan sınavının devir alınması Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümetinin almış olduğu bir karadan kaynaklanmaktadır. Bu meslek ile ilgili lisan sınavı şimdiye kadar Bölge Mahkemesinin memurları tarafından yapılmakta idi. Yapılacak olan test bir OSCE-Sınavına oryante olmaktadır.

 

İşlemin uygulama şekli

Bayan veya bay doktorluk için onay ve kabul edilmek için verilecek olan dilekçelerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Onay ve kabul dilekçelerinin işlemleri şimdiye kadar olduğu gibi yetkili olan Düsseldorf veya Köln Bölge Mahkemesi tarafından yapılmaktadır.

Onay ve kabul dilekçesi yetkili olan Bölge Mahkemesi tarafından yeterli derecede incelenip meslek ile ilgili bir lisan sınavının yapılmasının gerekli olduğuna karar verildiğinde Bölge Mahkemesi bu işlem için gerekli olan bilgileri Kuzey Ren Tabipler Odasına göndermektedir.

lokaler Link Kuzey Ren'deki Bölge Mahkemesi

Bu, şahsi bir müracaatın yapılması gerek yoktur anlamına gelmektedir.

Kuzey Ren Tabipler Odası yetkili olan Bölge Mahkemesinden bilgileri aldıktan sonra genel olarak e-mail yolu ile müracaatçı ile irtibata geçerek kendisinden şu anda geçerli olan sınav harcı olarak 300 Euro miktarındaki meblağı havale etmesini talep etmektedir. Sınav harcının hesaba gelmesinden sonra müracaatçı için mümkün olan sınav tarihi belirlenmekte ve müracaat sahibine Kuzey Ren Tabipler Odası tarafından yazılı olarak sınav tarihi ile birlikte sınav için gerekli olan bütün enformasyonlar bildirilmektedir. Gönderilecek olan bu yazıda müracaat sahibinin sınav yerinde hazır olacağı saat de bildirilmektedir. Sınav saatinden geç olarak gelinmesi durumunda sınav kaybedilmiş olarak sayılacağından verilmiş olan saate tam olarak uyulmak zorundadır.

Sınav, Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf adresindeki Kuzey Ren Tabipler Odasında yapılmaktadır.

lokaler Link Yol tarifi

Uyarı: Müracaat sahibinin daha burada olası sınav tarihini birlikte belirleme olanağı bulunmaktadır. Sınav harcının ne zaman havale edilmiş olmasına göre sınava davet edilecektir.

Sınav gidişatı

Meslekle ilgili lisan sınavının mümkün olduğu kadar pratiğe yakın olması gerekmektedir. Bütün elementler daha önceden klinikteki günlük uygulamalardan tanınmaktadır. Sınav, tıbbi temel bilgiler üzerinde değil, sadece meslekte kullanılmakta olan lisan üzerine yapılmaktadır.

Meslekte kullanılan lisan sınavı için yanlış bir teşhis konulmuş olması veya hatalı bir tedavi opsiyonunun söylenmiş olması önemli değildir. Değerlendirme sadece mevcut olan durumda kullanılacak olan lisan üzerinde yapılacaktır.

Her biri 20 dakika sürecek olan 3 bölümlük sınav toplam olarak 60 dakika sürmektedir.

  1. Hekim-Hasta-Konuşması
  2. Dokümantasyon
  3. Hekim-Hekim-Konuşması
1. Hekim-Hasta-Konuşması

Sınava giren şahıs bir hasta ile bir anamnez konuşması yapacaktır. Hastanın rolünü bir artist gerçekleştirecektir. Sınava giren şahıs bu şahsa normal bir hasta gibi muamele gösterecektir. Hasta ile yapılan konuşma bir günlük muayenede hasta ile hekim arasında geçen bir konuşmadan bilindiği gibi olacaktır.

Sınav, her sınav adayının aynı eşit ağırlıkta bir durumla muhatap olmasını güvenlik altına almaktadır.

Anamnez işlemleri aynen tıp tahsili esnasında öğrenildiği şekilde yapılacaktır. Sınava giren şahıs hasta hakkında belirli bir bilgi sahibi olduktan sonra, şüphe etmekte olduğu teşhisi açıklayacak ve arkasından hastaya yapılması gereken teşhisler ve terapi önerilerini açıklayacaktır. Hastaya anlamlı olarak tespit edilmiş olan tedbirler izah edilecek ve kendisine sorulacak olan sorulara reaksiyon gösterilecektir.

Bu işlem esnasında hastaların tıbbi terimler hakkında çok az bilgilerinin olduğuna dikkat edilmelidir. Hastanın kendisini muayene etmiş olan hekimi güvenli ve iyi bir şekilde anlaması büyük önem taşımaktadır.

Muster: Bewertungsbogen Arzt-Patienten-Gespräch (49,86 KB)

2. Dokümantasyon

İkinci bölümde sınava giren şahıs almış olduğu anamnezi bir anamnez sayfasına kayıt edecektir. Sınava giren şahsa Kuzey Ren Tabipler Odası tarafından bu işlem için Tabipler Odası Bölgesindeki her hastanede ana hatları ile mevcut olan önceden hazırlanmış bir form verilecektir.

Anamnez sayfası örneği (48,28 KB)  (Bu örneğin sınava birlikte getirilmesine gerek bulunmamaktadır)

Muster: Bewertungsbogen Dokumentation (69,03 KB) 

3. Hekim-Hekim-Konuşması

Sınavın üçüncü bölümünde bir vizite durumunu canlandıracaktır. Burada sınava giren şahıs iki tane bayan veya bay hekim ile karşılaşmaktadır (örneğin bir şef hekim ve bir başhekim ile). Sınava giren şahıs hekimlere strüktürlü bir şekilde bölüm 1 de görmüş olduğu bayan veya bay hastayı takdim edecektir.

Konuşma muhatapları bayan ve bay hekimlerdir, bu nedenle burada konu hakkında bilgisi olmayan birisinin kullanacağı lisan değil, bilakis tıbbi özel terimler kullanılarak iletişim kurulması zorunludur. Bayan veya bay hasta hakkındaki enformasyonların strüktürlü bir şekilde belirginleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sınava giren şahsın bu esnada durum hakkındaki kendi tahminlerini ve uygulanacak olan tedavi için kendi fikirlerini de açıklaması gerekmektedir.

Hastanın tanıtılmasından sonra hekimler sınava giren şahsa bazı sorular soracaklardır. Hekim meslektaşlar sınava giren şahsa değerlendirmesi için daha başka evraklar da verebilirler.

Muster: Bewertungsbogen Arzt-Arzt-Gespräch (58,88 KB)

 

Sınavın değerlendirilmesi

Sınava giren her şahıs üç tane sınavcı tarafından değerlendirilecektir. Sınavcılar strüktürlü değerlendirme sayfaları ile çalışmaktadır. Sınavın bitiminden sonra her bir sınavcının değerlendirme sayfaları toplanmakta ve merkezi olarak değerlendirilmektedir. Her bir sayfaya maksimum 20 puan verilmektedir. Bu durum her sınava giren şahsın en fazla 60 puan elde edebileceği anlamına gelmektedir. Meslekle ilgili lisan sınavının kazanılması için en yüksek puanın yüzde 60'ının veya en azından 36 puanın alınmış olması zorunludur.

 

Sınav esnasında kullanılabilecek yardımcı maddeler

Sınavın başlangıcında sınava giren her şahsa boş bir not defteri ve bir kalem verilecektir. Tutulmuş olan notlar sınav için değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Bunlardan başka yardımcı madde kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Sınav salonuna eşya, el çantası, ceket, pardösü veya buna benzer maddelerin getirilmesine de müsaade edilmemektedir.

Kuzey Ren Tabipler Odasının giriş alanında gardırop ve kilitleme dolapları (1 Euro depozit) mevcuttur.

Sınav esnasında yapılacak olan telefon görüşmeleri ve sınavla ilgisi olmayan şahsılar ile kurulacak olan her türlü irtibat kopya çekme denemesi olarak değerlendirilecek ve sınavın kaybedilmesi neticesini meydana getirmektedir.

 

Sınavı kazanma / kazanamama

Sınav neticesi sınava giren şahsa daha sınav gününde bildirilecek ve yetkili olan Bölge Mahkemesine de bildirilecektir. İşlemin devamı Bölge Mahkemesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınava giren şahıs alınabilmesi mümkün olan en yüksek puanın en azından yüzde 60'ını (en azından 36 puan) elde ettiği takdirde sınavı kazanmış olacaktır.

Sınava giren şahıs alınabilmesi mümkün olan en yüksek puanın yüzde 60'ından daha az (36 puandan daha düşük) puan aldığı takdirde sınavı kaybetmiş olacaktır.

Sınavın kazanılamamış olması durumunda birçok defa tekrar edilmesi mümkündür. Sınava girecek olan şahsa Kuzey Ren Tabipler Odası tarafından derhal tekrarlama sınavları hakkında enformasyon gönderilecektir.

Yeterli derece lisan alıştırmalarının yapılabilmesi için Kuzey Ren Tabipler Odası sınav tarihleri arasında birkaç ay süre planlanmasını tavsiye etmektedir. Tekrarlama sınavları için sınav harcı olan 300 Euro meblağın her seferinden tekrar ödenmesi gerekmektedir.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 04.12.2015Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangt.

Ansprechpartner zur Fachsprachprüfung

Sabine Weidlich

Telefonnummer 0211 / 4302 2223 E-Mail-Adresse fachsprache@aekno.de

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 11/2018

Titel 11/2018 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: Phanie/Yourphototoday

Titelthema

Draußen vor der Stadt

 aktuelle Ausgabe

Häusliche Gewalt und Kindeswohl

Hände hinter Stoff Foto: Photocreo Bednarek Fotolia.com 

Gemeinsam mit der Stiftung Deutsches Forum Kinderzukunft und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein am Freitag, 16. November 2018 ab 10.00 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft eine Fachtagung zum Thema "Häusliche Gewalt und Kindeswohl".

interner Link Programm und Anmeldung

Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?"
Grafik Operationssaal, Ärzte, Patient Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Unter dem Titel "Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?" veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein zusammen mit der Paritätischen NRW und der Krankenhausgesellschaft NRW eine Fachtagung zum Umgang mit dementen Patienten im Krankenhaus. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. November 2018 von 10 bis 15 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft statt.

interner Link Programm und Anmeldung

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo