Nordrheinin lääkäriliitto esittäytyy

Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo), eli Nordrheinin lääkäriliitto, on Saksan osavaltion Nordrhein-Westfalenin Nordrhein-alueen noin 61.000 lääkärin ammatillinen yhteenliittymä. Nordrheinissa on noin 9,6 miljoonaa asukasta.

Ärztekammer Nordrhein hoitaa itsehallinnollisesti terveydenhuollon julkisia tehtäviä ja täyttää ohjeisiin sitoutuneena valtiollisia tehtäviä.

Oikeusasema

Liitto työskentelee perustanaan Nordrhein-Westfalenin lääkärin ammattia koskeva laki ja se on julkisoikeudellinen yhteisö. Itsehallintoelimet saavat demokraattisesti vaalien kautta oikeuden toimia. Kaikki lääkärit, jotka harjoittavat ammattiaan liiton alueella, ovat velvoitettu olemaan liiton jäseniä. Lääkärit, jotka eivät harjoita ammattiaan tai eivät harjoita sitä enää, ja jotka asuvat Nordrheinin alueella, ovat myös liiton jäseniä.

Lääkärien itsehallinto

Reinin lääkärit valitsevat joka 5 vuosi liittokokouksen 121 jäsentä. Liittokokous on lääkäriliiton korkein neuvoa antava ja päätöksiä tekevä valiokunta, eräänlainen Reinin lääkärien parlamentti. Se valitsee johtajan ja tämän sijaisen, varajohtajan, samoin 5 vuoden virkakaudeksi. Johtaja edustaa liittoa ulospäin. Johtaja ja varajohtaja muodostavat 16 jäsenen kanssa Ärtzekammer Nordrheinin hallituksen, joka hoitaa liiketoimet. Liittokokous, hallitus ja johtaja tekevät kaikki liiton itsehallintoelimien tärkeät päätökset.

Alueen lääkäreiden suorana yhteydenottopaikkana on 27 paikkakunnallista toimistoa ja 8 piiritoimistoa. Ne ovat jäsenien käytössä, kun kyse on esimerkiksi lääkäriluvan saamisesta, ilmoitus- tai muutosasioista tai vastaanottoapulaisten koulutuksesta.

Lukuina

Ärztekammer Nordrhein on kolmanneksi suurin Saksan kaikista 17 Landes-Ärztekammerista. Vuonna 2015 Ärztekammer Nordrhein työllisti 248 työntekijää sekä 6 harjoittelijaa. Työntekijöistä 206 työskenteli päätoimistossa Düsseldorfissa ja loput 36 alaosastoissa. Sen lisäksi lukuisia lääkäreitä toimi erikoisalavaliokuntien luottamustoimissa.

Lääkäriliiton päätehtävät

Terveys- ja sosiaalipolitiikka

Kaikkien Saksan lääkäriliittojen lakiin perustuvana velvollisuutena on valvoa jäsentensä etuja. Sen vuoksi yhteydet parlamentteihin, poliittisiin puolueisiin, ministereihin ja mediaan ovat välttämättömät. Ennen kaikkea lääkäriliittojen pätevyys lääketieteen ja terveyspolitiikan kysymyksissä tekee niistä arvokkaan neuvonantajan liittovaltion ja sen osavaltioiden hallituksille. Niiden kannanotoilla lakiesityksiin, säädöksiin ja ministerien käskykirjeisiin sosiaali- ja terveyspolitiikan alueella on siten suuri painoarvo.

Oikeus ammatin harjoittamiseen

Ammatin valvonta on lääkärien itsehallinnon kantavia elementtejä. Tässä lääkäriliittojen lakiin perustuvana velvollisuutena on huolehtia siitä, että ammatin periaatteista pidetään kiinni. Periaatteet on määritelty lääkärien ammattijärjestyksessä sitovina sääntöinä käyttäytymisestä potilaita kohtaan sekä lääkärien kesken.

Jatkokoulutus

Lääkärien yliopistollinen koulutus on valtion tehtävä. Jatkokoulutuksesta erikoislääkäriksi (esim. silmälääkäri tai kirurgi) huolehtivat lääkäriliitot (Ärztekammer). Jatkokoulutusjärjestyksen julkaisu kuten myös jatkokoulutusopinnäytteiden vastaanotto kuuluvat lääkäriliittojen tärkeimpiin tehtäviin.

Lisäopetus

Lääketieteen jatkuva kehitys edellyttää, että jokainen lääkäri pysyy jatkuvasti uusimman tiedon tasalla. Ammatillinen lisäopetus on Ärztekammer Nordrheinissa asetettu hyvin tärkeään asemaan. Nordrheinische Akademie tarjoaa kursseja, seminaareja ja työryhmiä kaikista tärkeistä aiheista, jotka antavat lääkäreille lisäopetusta.

Väestö ja potilaat

Ärztekammer Nordrhein tarjoaa palveluja lääkärikunnan ja opettajien sekä itseapuryhmien ja lääkärien väliseen yhteistyöhön.

Suuntaa näyttävänä terveyskysymyksissä on väestön neuvonta, johon kuuluu esimerkiksi sairauksista ja hoitomenetelmistä tiedottaminen ja opastus näihin liittyvissä asioissa.

Erikoistuneista ja riippumattomista lakimiehistä ja lääkäreistä koostuva lääkärien hoitovirheiden asiantuntijalautakunta (Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler) antaa ilmaisen lausunnon hoitovirhekanteluihin.

Myös palkkionmaksujärjestys sovittelee potilaan ja lääkärin välille syntyneitä riitakysymyksiä.

Eläke- ja työkyvyttömyysvakuutus

Nordrheinische Ärzteversorgung takaa lääkäreille taloudellisen turvan eläkeiässä sekä työkyvyttömyyden sattuessa sekä huolehtii lisäksi heidän omaisistaan. Ärztekammer Nordrheinin pakollinen vakuutuslaitos sijoittaa omaisuutensa periaatteenaan suurin mahdollinen turvallisuus ja tuotto. Näin saadut voitot käytetään ainoastaan jäsenten hyväksi.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangt.

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 10/2018

Titel 10/2018 Titelgestaltung: Eberhard Wolf/kirasolly-Fotolia.com

Titelthema

Im Fokus von Investoren: Das deutsche Gesundheitswesen

aktuelle Ausgabe

Beratungstag für junge Kammermitglieder
Checkheft Beratungstag 2018 Foto: Westend61/Fotolia.com  

Am Samstag, 27. Oktober 2018 lädt die Ärztekammer Nordrhein alle Interessierten zum Beratungstag für junge Kammermitglieder ein. Sie haben die Gelegenheit sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ärztekammer zu verschiedenen Themen wie etwa Weiterbildung, Fortbildung, Rechtsfragen und vielem mehr individuell beraten zu lassen. Daneben gibt es Vorträge und Workshops.

interner Link Programm

Häusliche Gewalt und Kindeswohl

Hände hinter Stoff Foto: Photocreo Bednarek Fotolia.com 

Gemeinsam mit der Stiftung Deutsches Forum Kinderzukunft und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein am Freitag, 16. November 2018 ab 10.00 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft eine Fachtagung zum Thema "Häusliche Gewalt und Kindeswohl".

interner Link Programm und Anmeldung

Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?"
Grafik Operationssaal, Ärzte, Patient Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Unter dem Titel "Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?" veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein zusammen mit der Paritätischen NRW und der Krankenhausgesellschaft NRW eine Fachtagung zum Umgang mit dementen Patienten im Krankenhaus. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. November 2018 von 10 bis 15 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft.

interner Link Programm und Anmeldung

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo