Nordrheinin lääkäriliitto esittäytyy

Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo), eli Nordrheinin lääkäriliitto, on Saksan osavaltion Nordrhein-Westfalenin Nordrhein-alueen noin 61.000 lääkärin ammatillinen yhteenliittymä. Nordrheinissa on noin 9,6 miljoonaa asukasta.

Ärztekammer Nordrhein hoitaa itsehallinnollisesti terveydenhuollon julkisia tehtäviä ja täyttää ohjeisiin sitoutuneena valtiollisia tehtäviä.

Oikeusasema

Liitto työskentelee perustanaan Nordrhein-Westfalenin lääkärin ammattia koskeva laki ja se on julkisoikeudellinen yhteisö. Itsehallintoelimet saavat demokraattisesti vaalien kautta oikeuden toimia. Kaikki lääkärit, jotka harjoittavat ammattiaan liiton alueella, ovat velvoitettu olemaan liiton jäseniä. Lääkärit, jotka eivät harjoita ammattiaan tai eivät harjoita sitä enää, ja jotka asuvat Nordrheinin alueella, ovat myös liiton jäseniä.

Lääkärien itsehallinto

Reinin lääkärit valitsevat joka 5 vuosi liittokokouksen 121 jäsentä. Liittokokous on lääkäriliiton korkein neuvoa antava ja päätöksiä tekevä valiokunta, eräänlainen Reinin lääkärien parlamentti. Se valitsee johtajan ja tämän sijaisen, varajohtajan, samoin 5 vuoden virkakaudeksi. Johtaja edustaa liittoa ulospäin. Johtaja ja varajohtaja muodostavat 16 jäsenen kanssa Ärtzekammer Nordrheinin hallituksen, joka hoitaa liiketoimet. Liittokokous, hallitus ja johtaja tekevät kaikki liiton itsehallintoelimien tärkeät päätökset.

Alueen lääkäreiden suorana yhteydenottopaikkana on 27 paikkakunnallista toimistoa ja 8 piiritoimistoa. Ne ovat jäsenien käytössä, kun kyse on esimerkiksi lääkäriluvan saamisesta, ilmoitus- tai muutosasioista tai vastaanottoapulaisten koulutuksesta.

Lukuina

Ärztekammer Nordrhein on kolmanneksi suurin Saksan kaikista 17 Landes-Ärztekammerista. Vuonna 2015 Ärztekammer Nordrhein työllisti 248 työntekijää sekä 6 harjoittelijaa. Työntekijöistä 206 työskenteli päätoimistossa Düsseldorfissa ja loput 36 alaosastoissa. Sen lisäksi lukuisia lääkäreitä toimi erikoisalavaliokuntien luottamustoimissa.

Lääkäriliiton päätehtävät

Terveys- ja sosiaalipolitiikka

Kaikkien Saksan lääkäriliittojen lakiin perustuvana velvollisuutena on valvoa jäsentensä etuja. Sen vuoksi yhteydet parlamentteihin, poliittisiin puolueisiin, ministereihin ja mediaan ovat välttämättömät. Ennen kaikkea lääkäriliittojen pätevyys lääketieteen ja terveyspolitiikan kysymyksissä tekee niistä arvokkaan neuvonantajan liittovaltion ja sen osavaltioiden hallituksille. Niiden kannanotoilla lakiesityksiin, säädöksiin ja ministerien käskykirjeisiin sosiaali- ja terveyspolitiikan alueella on siten suuri painoarvo.

Oikeus ammatin harjoittamiseen

Ammatin valvonta on lääkärien itsehallinnon kantavia elementtejä. Tässä lääkäriliittojen lakiin perustuvana velvollisuutena on huolehtia siitä, että ammatin periaatteista pidetään kiinni. Periaatteet on määritelty lääkärien ammattijärjestyksessä sitovina sääntöinä käyttäytymisestä potilaita kohtaan sekä lääkärien kesken.

Jatkokoulutus

Lääkärien yliopistollinen koulutus on valtion tehtävä. Jatkokoulutuksesta erikoislääkäriksi (esim. silmälääkäri tai kirurgi) huolehtivat lääkäriliitot (Ärztekammer). Jatkokoulutusjärjestyksen julkaisu kuten myös jatkokoulutusopinnäytteiden vastaanotto kuuluvat lääkäriliittojen tärkeimpiin tehtäviin.

Lisäopetus

Lääketieteen jatkuva kehitys edellyttää, että jokainen lääkäri pysyy jatkuvasti uusimman tiedon tasalla. Ammatillinen lisäopetus on Ärztekammer Nordrheinissa asetettu hyvin tärkeään asemaan. Nordrheinische Akademie tarjoaa kursseja, seminaareja ja työryhmiä kaikista tärkeistä aiheista, jotka antavat lääkäreille lisäopetusta.

Väestö ja potilaat

Ärztekammer Nordrhein tarjoaa palveluja lääkärikunnan ja opettajien sekä itseapuryhmien ja lääkärien väliseen yhteistyöhön.

Suuntaa näyttävänä terveyskysymyksissä on väestön neuvonta, johon kuuluu esimerkiksi sairauksista ja hoitomenetelmistä tiedottaminen ja opastus näihin liittyvissä asioissa.

Erikoistuneista ja riippumattomista lakimiehistä ja lääkäreistä koostuva lääkärien hoitovirheiden asiantuntijalautakunta (Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler) antaa ilmaisen lausunnon hoitovirhekanteluihin.

Myös palkkionmaksujärjestys sovittelee potilaan ja lääkärin välille syntyneitä riitakysymyksiä.

Eläke- ja työkyvyttömyysvakuutus

Nordrheinische Ärzteversorgung takaa lääkäreille taloudellisen turvan eläkeiässä sekä työkyvyttömyyden sattuessa sekä huolehtii lisäksi heidän omaisistaan. Ärztekammer Nordrheinin pakollinen vakuutuslaitos sijoittaa omaisuutensa periaatteenaan suurin mahdollinen turvallisuus ja tuotto. Näin saadut voitot käytetään ainoastaan jäsenten hyväksi.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017Kammerwahlen der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
Logo Kammerwahlen 2019 mit Datum

Frist zur Stimmabgabe endet in

Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangte.

Neue Infoblätter und Mustervorlagen

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 4/2019

Titel 4/2019 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: DSO/Andreas Steeger

Titelthema

Organspende: Kommt nun die Wende?

aktuelle Ausgabe

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo