Liječnička komora Sjeverna Rajna (Nordrhein) se predstavlja

Liječnička komora Sjeverna Rajna (Nordrhein) (ÄkNo) (LkNo) je strukovna udruga okruglo 61.000 liječnica i liječnika u dijelu pokrajine Sjeverna Rajna njemačke savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija (Nordrhein-Westfalen). U Sjevernoj Rajni živi okruglo 9,6 milijuna ljudi.

Liječnička komora Sjeverna Rajna samoupravno ostvaruje javne zadatke u zdravstvu i ispunjava državne zadatke vezane za upute. 

Pravni status

Komora radi na temelju Zakona o lječilišnim zanimanjima za pokrajinu Sjeverna Rajna-Vestfalija i tijelo je javnoga prava. Samoupravni organi se demokratski legitimiraju izborima. Sve liječnice i liječnici, koji u području Komore obavljaju svoje zanimanje, su obvezni članovi. Liječnici, koji ne obavljaju ili više ne obavljaju svoje zanimanje i stanuju u Sjevernoj Rajni, također su članovi Komore.

Liječnička samouprava

Rajnske liječnice i liječnici biraju svake pet godine 121 člana Skupštine Komore. Skupština Komore je najviši gremij Liječničke komore, neka vrsta parlamenta rajnskih liječnica i liječnika. On bira također na vrijeme službe od pet godine predsjednika i njegovoga zamjenika, potpredsjednika. Predsjednik zastupa Komoru prema van. Predsjednik i potpredsjednik čine sa 16 prisjednika Upravu Liječničke komore Sjeverna Rajna, koja vodi poslove. Skupština Komore, Uprava i predsjednik donose sve bitne odluke samoupravnih organa Komore.

Izravne kontaktne osobe za liječnice i liječnike u regijama su 27 okružnih ureda i 8 područnih ureda. Oni su tu za članove, ako se primjerice radi o izdavanju liječničke iskaznice, o prijavi ili promjeni prijave ili o pitanjima izobrazbe liječničkih pomoćnica.

U brojkama

Liječnička komora Sjeverna Rajna treća je po veličini od ukupno 17 pokrajinskih liječničkih komora u Njemačkoj. 2016 godine Liječnička komora Sjeverna Rajna zapošljavala je 248 zaposlenice i zaposlenika kao i 6 naučnika. 206 zaposlenica i zaposlenika je zaposleno u glavnom uredu u Düsseldorfu, a ostalih 36 je zaposleno u podskupinama. Pored toga veliki broj dobrovoljnih liječnica i liječnika djeluje u strukovnim povjerenstvima i komisijama.

Glavni zadaci Liječničke komore

Zdravstvena i socijalna politika

Sve liječničke komore u Njemačkoj imaju zakonsku obvezu očuvanja interesa svojih članova. Za to su neizbježni kontakti s parlamentima, političkim strankama, ministarstvima i medijima. Prije svega njezina kompetentnost u medicinskim i pitanjima zdravstvene politike čini liječničke komore dragocjenim savjetnikom saveznih i pokrajinskih vlada. Određenu težinu posjeduju njezini stavovi o nacrtima zakona, uredbama i odlukama ministarstava na području socijalne i zdravstvene politike.

Pravni propisi zanimanja

Nadzor zanimanja jedan je od nosećih elemenata liječničke samouprave. Ovdje liječničke komore imaju zakonsku obvezu da se pobrinu za to, da se poštuju profesionalna načela. Ta načela su utvrđena u liječničkoj Uredbi o obavljanju zanimanja kao obveziva pravila za ponašanje prema pacijentima kao i između liječnika.

Daljnja izobrazba

Sveučilišna izobrazba liječnika zadatak je države. Daljnja izobrazba za specijalistu (npr. okulist ili kirurg) stvar je liječničkih komora. Donošenje Uredbe o daljnjoj izobrazbi spada kao i priznavanje ispita za daljnju izobrazbu u najvažnije zadatke liječničkih komora.

Usavršavanje

Medicinski napredak zahtijeva od svakog liječnika, da se stalno održava na najnovijem stupnju znanja. Profesionalno usavršavanje ima visok prioritet za Liječničku komoru Sjeverna Rajna. Sjeverno-rajnska Akademija za liječničko usavršavanje i daljnju izobrazbu nudi tečajeve, seminare i radionice o svim važnim temama.

Građani i pacijenti

Liječnička komora Sjeverna Rajna ustanovila je servisne urede za kooperaciju između liječnika i nastavnika kao i između skupina za samopomoć i liječnika.

Kao vodič u zdravstvenim pitanjima podrazumijeva se savjetovanje građana, koje primjerice priprema informacije i savjetovanje o simptomima bolesti i postupcima liječenja.

Povjerenstvo vještaka za liječničke greške u liječenju sastavljeno od stručnih kompetentnih i neovisnih pravnika i medicinara besplatno izrađuje ekspertize kod prigovora na greške u liječenju.

Referat za pitanja o Uredbi o pristojbama također izmiruje kod sporova između pacijenta i liječnika.

Služba za starosnu skrb

Sjeverno-rajnska skrb za liječnike jamči liječnicama i liječnicima financijsku sigurnost u starosti kao i kod radne nesposobnosti i uz to brine za članove obitelji poslije njihove smrti. Njihovu imovinu obvezna osiguravajuća ustanova Liječničke komore Sjeverna Rajna ulaže prema načelima najviše moguće sigurnosti i rendite. Tako ostvarene viškove isključivo koriste članovi.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017Kammerwahlen der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
Logo Kammerwahlen 2019 mit Datum

Frist zur Stimmabgabe endet in

Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangte.

Neue Infoblätter und Mustervorlagen

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 4/2019

Titel 4/2019 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: DSO/Andreas Steeger

Titelthema

Organspende: Kommt nun die Wende?

aktuelle Ausgabe

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo