Šiaurės Reino gydytojų rūmų vizitinė kortelė

Šiaurės Reino gydytojų rūmai (ÄkNo) - tai 61.000 Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinės žemės Šiaurės Reino regiono gydytojų atstovybė. Šiaurės Reino regione gyvena apie 9,6 milijono gyventojų.

Šiaurės Reino gydytojų rūmai vykdo sveikatos apsaugos savivaldos viešąsias funkcijas ir atlieka nurodytus valstybinius uždavinius.

Teisinė forma

Gydytojų rūmai veikia vadovaudamiesi Šiaurės Reino-Vestfalijos Sveikatos apsaugos darbuotojų įstatymu ir yra viešasis juridinis asmuo. Savivaldos organai renkami demokratiškai. Visi gydytojai, dirbantys Gydytojų rūmams pavaldžiame regione privalomai yra Gydytojų rūmų nariai. Gydytojai, nedirbantys ar nebedirbantys pagal profesiją, bet gyvenantys Šiaurės Reino regione taip pat yra Gydytojų rūmų nariai.

Gydytojų savivalda

Šiaurės Reino gydytojai 5 metų kadencijai išrenka 121 Gydytojų rūmų susirinkimo narį. Susirinkimas yra aukščiausias Gydytojų rūmų organas, tarsi Šiaurės Reino gydytojų parlamentas. Jis taip pat 5 metų kadencijai išrenka Gydytojų rūmų prezidentą ir jo pavaduotoją - viceprezidentą. Prezidentas atstovauja Rūmams visuomenėje. Prezidentas, viceprezidentas ir 16 kitų narių sudaro Rūmų valdybą, tvarkančią Šiaurės Reino gydytojų rūmų reikalus. Rūmų susirinkimas, Valdyba ir prezidentas priima visus svarbiausius Gydytojų rūmų savivaldos organų sprendimus.

Gydytojai gali tiesiogiai kreiptis į 27 rajonų ir 8 apskričių skyrius. Skyriuose gali patarti gydytojams dėl gydytojo pažymėjimo išdavimo, įsiregistravimo bei išsiregistravimo ar atsakyti į klausimus apie slaugytojų mokymą.

Skaičiai

Šiaurės Reino gydytojų rūmai yra treti pagal dydį iš 17 regioninių gydytojų rūmų visoje Vokietijoje. 2016 metais Šiaurės Reino gydytojų rūmuose dirbo 248 darbuotojai ir stažavosi 6 mokiniai. Centriniame skyriuje Diuseldorfe dirba 206 darbuotojai, o kiti 36 dirba sričių skyriuose. Be to, daugybė gydytojų užima garbės pareigas ekspertų komitetuose ir komisijose.

Pagrindiniai Gydytojų rūmų uždaviniai

Sveikatos ir socialinės apsaugos politika

Gydytojų rūmai Vokietijoje teisės aktais įpareigoti ginti savo narių interesus. Todėl būtina palaikyti ryšius su parlamentais, politinėmis partijomis, ministerijomis ir žiniasklaida. Sveikatos apsaugos ir politikos klausimų išmanymas leidžia tapti rūmams svarbiais Federalinės vyriausybės ir žemių vyriausybių patariamaisiais organais. Tokią pat svarbią reikšmę turi rūmų išvados dėl įstatymų projektų, nutarimų ir ministrų įsakų socialinės apsaugos ir sveikatos srityse.

Profesinė teisė

Profesijos perspektyvos yra viena iš svarbiausių gydytojų savivaldos užduočių. Šioje srityje gydytojų rūmai teisės aktais įpareigoti užtikrinti, kad būtų laikomasi profesinių principų. Šie principai nustatyti profesiniuose gydytojų nuostatuose ir yra privalomos santykių su pacientais ir kitais gydytojais taisyklės.

Rezidentų rengimas

Universitetinį gydytojų išsilavinimą reguliuoja ir užtikrina valstybė. Už tolesnį gydytojų specializavimą (pvz., akių gydytojų, chirurgų ir pan.) atsakingi gydytojų rūmai. Vienos svarbiausių gydytojų rūmų užduočių - sudaryti rezidentūros studijų nuostatus ir vykdyti rezidentūros egzaminus.

Profesinis tobulinimas

Medicinos pažanga reikalauja, kad kiekvienas gydytojas nuolat įgytų naujausias žinias. Todėl profesinis tobulinimas yra ypač svarbus Šiaurės Reino gydytojų rūmų prioritetas. Šiaurės Reino gydytojų profesinio tobulinimo akademija rengia kursus, konferencijas ir seminarus visomis svarbiausiomis temomis.

Gyventojų ir pacientų santykiai

Šiaurės Reino gydytojų rūmai turi įkūrę tarnybas, atsakingas už gydytojų ir pedagogų bei gydytojų ir savanoriškos pagalbos organizacijų bendradarbiavimą.

Ypač svarbus sveikatos apsaugos veiksnys - informuoti gyventojus, pavyzdžiui, teikti informaciją apie ligų priežastis ir jų gydymo procedūras.

Iš nepriklausomų teisininkų ir medicinos specialistų sudaryta Gydymo klaidų tyrimo ekspertų komisija, nemokamai pateikia išvadas ginčuose dėl gydymo klaidų.

Mokesčių nustatymo tvarkos skyrius taip pat dalyvauja ginčuose tarp pacientų ir gydytojų.

Parama

Šiaurės Reino gydytojų rūmai užtikrina gydytojams finansinę paramą senatvėje ir netekus darbingumo bei padeda mirusių gydytojų artimiesiems. Savo turtą Šiaurės Reino gydytojų rūmų privalomo draudimo bendrovė investuoja vadovaudamasi mažiausios rizikos ir didžiausio pelno principais. Taip gautos papildomos pajamos naudojamos tik narių gerovei .

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangt.

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 11/2018

Titel 11/2018 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: Phanie/Yourphototoday

Titelthema

Draußen vor der Stadt

 aktuelle Ausgabe

Häusliche Gewalt und Kindeswohl

Hände hinter Stoff Foto: Photocreo Bednarek Fotolia.com 

Gemeinsam mit der Stiftung Deutsches Forum Kinderzukunft und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein am Freitag, 16. November 2018 ab 10.00 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft eine Fachtagung zum Thema "Häusliche Gewalt und Kindeswohl".

interner Link Programm und Anmeldung

Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?"
Grafik Operationssaal, Ärzte, Patient Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Unter dem Titel "Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?" veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein zusammen mit der Paritätischen NRW und der Krankenhausgesellschaft NRW eine Fachtagung zum Umgang mit dementen Patienten im Krankenhaus. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. November 2018 von 10 bis 15 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft statt.

interner Link Programm und Anmeldung

IQN: Arthroseschmerzen
Logo IQN  

Das Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein (IQN) veranstaltet am Mittwoch 12. Dezember 2018 eine Fortbildung zum Thema "Arthroseschmerzen - Prävention und Behandlungsmöglichkeiten in Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft. Unter anderem stehen konservative sowie naturheilkundliche Therapieansätze bei Arthrose auf dem Programm der Fortbildung.

interner Link Programm

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo