Lékařská komora Severního Porýní se představuje

Lékařská komora Severního Porýní (ÄkNo) je profesní zastoupení přibližně 61.000 lékařek a lékařů v zemské části Severní Porýní spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko. V Severními Porýní žije asi 9,6 milionu obyvatel.

Lékařská komora Severního Porýní vykonává samosprávně veřejné úkoly ve zdravotnictví a plní státem nařízené úlohy.

Právní status

Komora pracuje na základě Zákona o léčebných profesích pro zemi Severní Porýní-Vestfálsko a je korporací veřejného práva. Samosprávné orgány jsou demokraticky legitimovány volbami. Všechny lékařky a lékaři, které svou profesi vykonávají v oblasti působnosti komory, jsou povinnými členy. Lékaři, kteří svoje povolání nevykonávají nebo již nevykonávají a žijí v Severním Porýní, jsou rovněž členy komory.

Lékařská samospráva

Lékařky a lékaři z Porýní volí každé 5 roky 121 členů valné hromady. Valná hromada je nejvyšší grémium lékařské komory, jakýsi parlament porýnských lékařek a lékařů. Volí rovněž na funkční období 5 let prezidenta a jeho zástupce, viceprezidenta. Prezident komoru zastupuje navenek. Prezident a viceprezident tvoří společně se 16 přísedícími představenstvo Lékařské komory Serverního Porýní, které má jednací pravomoc. Valná hromada komory, představenstvo a prezident přijímají všechna důležitá rozhodnutí samosprávných orgánů komory.

Přímou kontaktní osobou pro lékařky a lékaře v regionech je 27 okresních a 8 krajských poboček. Pomáhají členům, jestliže se jedná například o vydávání lékařského průkazu, přihlášení nebo přehlášení nebo o otázky vzdělávání zdravotních asistentek.

V číslech

Lékařská komora Serverního Porýní je třetí největší z celkem 17 zemských lékařských komor v Německu. V roce 2016 Lékařská komora Serverního Porýní zaměstnávala 248 pracovnic a pracovníků a 6 učně. 206 pracovnic a pracovníků je zaměstnáno v hlavním sídle v Düsseldorfu a dalších 36 v pobočkách. Kromě toho působí v odborných výborech a komisích mnoho neplacených lékařek a lékařů.

Hlavní úkoly lékařské komory

Zdravotní a sociální politika

Všechny lékařské komory v Německu mají ze zákona povinnost chránit zájmy svých členů. K tomu jsou nezbytné kontakty na parlamenty, politické strany, ministerstva a média. Především jejich kompetentnost v lékařských a zdravotně politických otázkách dělá z lékařských komor cenné poradce spolkových a zemských vlád. Příslušnou váhu mají jejich stanoviska k návrhům zákonů, nařízením a ministerským výnosům v oblasti sociální a zdravotní politiky.

Profesní právo

Jedním z nosných prvků lékařské samosprávy je profesní dozor. Zde mají lékařské komory zákonnou povinnost zajistit, aby byly dodržovány profesní zásady. Zásady jsou stanoveny v lékařském profesním řádu jako závazná pravidla pro chování vůči pacientům a mezi lékaři navzájem.

Další vzdělávání

Univerzitní vzdělání lékařů je úkolem státu. Další vzdělávání na specialisty (např. oční lékař nebo chirurg) je věcí lékařských komor. Vydávání směrnic dalšího vzdělávání, stejně jako výkon zkoušek dalšího vzdělávání patří k nejdůležitějším úkolům lékařských komor.

Zvyšování kvalifikace

Pokrok v medicíně od každého lékaře vyžaduje, aby své znalosti neustále udržoval na nejnovějším stavu. Profesní zvyšování kvalifikace má pro Lékařskou komoru Severního Porýní vysokou prioritu. Kurzy, semináře a workshopy ke všem důležitým tématům nabízí Severorýnská vzdělávací akademie.

Občané a pacienti

Lékařská komora Severního Porýní zřídila servisní střediska pro spolupráci mezi společností lékařů a učiteli, stejně jako mezi svépomocnými organizacemi a lékaři.

Jako ukazatel v otázkách zdraví se chápe poradenství občanům, které poskytuje například informace a rady k chorobopisům a léčebným postupům.

Znalecká komise pro chyby lékařů při léčbě složená z odborně způsobilých a nezávislých právníků a lékařů zdarma vyhotovuje posudky při obvinění z chybného léčebného postupu.

Rovněž referát poplatkového řádu urovnává spory mezi pacienty a lékaři.

Zaopatření léka

Severorýnské zaopatřovací zařízení lékařů zaručuje lékařkám a lékařům ve stáří i při pracovní neschopnosti finanční jistotu a navíc se stará o jejich pozůstalé. Jejich majetek ukládá povinné pojišťovací zařízení Lékařské komory Severního Porýní podle zásad nejvyšší možné jistoty a výnosu. Takto dosažené přebytky jsou určeny výhradně ve prospěch členů komory.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangt.

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 11/2018

Titel 11/2018 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: Phanie/Yourphototoday

Titelthema

Draußen vor der Stadt

 aktuelle Ausgabe

Häusliche Gewalt und Kindeswohl

Hände hinter Stoff Foto: Photocreo Bednarek Fotolia.com 

Gemeinsam mit der Stiftung Deutsches Forum Kinderzukunft und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein am Freitag, 16. November 2018 ab 10.00 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft eine Fachtagung zum Thema "Häusliche Gewalt und Kindeswohl".

interner Link Programm und Anmeldung

Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?"
Grafik Operationssaal, Ärzte, Patient Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Unter dem Titel "Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?" veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein zusammen mit der Paritätischen NRW und der Krankenhausgesellschaft NRW eine Fachtagung zum Umgang mit dementen Patienten im Krankenhaus. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. November 2018 von 10 bis 15 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft statt.

interner Link Programm und Anmeldung

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo