Az Ärztekammer Nordrhein (Észak-Rajnai Orvosi Kamara) bemutatkozik

Az Ärztekammer Nordrhein* (ÄkNo) a Észak-Rajna-Vesztfália német szövetségi tartomány Nordrhein tartományrészében működő kereken 61.000 orvosnőjének és orvosának szakmai képviselete. Észak-Rajnában kereken 9,6 millió ember él.

* Észak-Rajnai Orvosi Kamara

Az Ärztekammer Nordrhein önigazgatásban vállal közfeladatokat az egészségügyben és teljesít utasításhoz kötött állami feladatokat.

Jogi státusz

A Kamara az Észak-Rajna-Vesztfália tartományra érvényes Egészségügyi foglalkozásokra vonatkozó törvény alapján végzi tevékenységét, jogi formája közjogi testület. Az önigazgatás szerveinek demokratikus legitimálása választásokkal történik. A kamara működési területén valamennyi szakmáját gyakorló orvos és orvosnő kötelezően a tagunk. A szakmájukat nem vagy már nem gyakorló és Észak-Rajnában élő orvosok szintén a kamara tagjai.

Orvosi önigazgatás

A rajnai orvosnők és orvosok ötévenkénti választják meg a Kamara Közgyűlésének 121 tagját. A Kamara Közgyűlése az Orvosi Kamara legfőbb grémiuma, a rajnai orvosnők és orvosok egy fajta parlamentje. A grémium szintén 5 éves hivatali időre választja meg az elnököt és annak helyettesét, az alelnököt. Az elnök látja el a kamara külső képviseletét. Az Elnök és az Alelnök 16 ülnökkel együtt képezi az Ärztekammer Nordrhein elnökségét, amely ügyvezetőként működik. A kamara önigazgatási szerveinek valamennyi fontos döntését a kamara közgyűlése, az elnökség és az Elnök hozza meg.

Az orvosok közvetlen kapcsolattartója a 27 járási iroda és a 8 kerületi iroda.  Ezek a tagok rendelkezésére állnak, ha például az orvosi igazolvány kiadásáról, be- vagy átjelentésről, vagy az orvosi asszisztensek képzésére vonatkozó kérdésekről van szó.

Számokban kifejezve

Az Ärztekammer Nordrhein a Németországban működő összesen 17 tartományi orvosi kamara harmadik legnagyobb kamarája. 2016. évben az Ärztekammer Nordrhein 248 munkatársat és 6 szaktanulót foglalkoztatott. 206 munkatársat Düsseldorfban lévő központi irodában foglalkoztatunk, további 36-at pedig az alosztályokban.  Emellett közhasznú munkában számos orvosnő és orvos tevékenykedik a szakmai választmányokban és bizottságokban.

Az Orvosi Kamara fő feladatai

Egészség- és szociálpolitika

Minden németországi orvosi kamara törvényi kötelessége, hogy a tagjai érdekeit védje.  Ehhez elengedhetetlenek a parlamentekhez, a politikai pártokhoz, minisztériumokhoz és a médiához fűződő kapcsolatok.  Mindenekelőtt az orvosi és egészségügyi politikai kérdésekben megnyilvánuló kompetenciájuk teszi az orvosi kamarákat a szövetségi és tartományi kormányok értékes tanácsadóivá. Megfelelő súllyal esnek latba állásfoglalásaik a szociál- és egészségpolitika területén alkotott törvénytervezetek, rendeletek és miniszteri rendeletek vonatkozásában.

Szakmai jog

A szakmai felügyelet az orvosi önigazgatás egyik tartópillére. E területen az orvosi kamarák törvényileg előírt kötelessége arról gondoskodni, hogy a szakmai alapelvek betartásra kerüljenek. Az alapelvek az orvosi szakmai rendtartásban a betegekkel szembeni, valamint az orvosok közötti magatartásra vonatkozó kötelező szabályként vannak rögzítve.

Szakirányú szakképzés

Az orvosok egyetemi képzése az állam feladata. A specialistává történő szakirányú szakképzés (pl. szemorvos vagy sebész) az orvosi kamarákra hárul. Egy szakirányú szakképzési rend kibocsátása - a szakirányú szakképzési vizsgák átvállalásával azonosan - az orvosi kamarák legfontosabb feladatai közé tartozik.

Továbbképzés

Az orvosi szakma haladása minden orvostól megköveteli, hogy tudása folyamatosan a tudomány legújabb szintjén álljon. A szakmai továbbképzés képezi a legfőbb prioritást az Ärztekammer Nordrhein számára. A legfontosabb témákban a Nordrheinische Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung (Észak-Rajnai Orvosi Továbbképzési és Szakirányú Szakképzési Akadémia) kínálatában szerepelnek tanfolyamok, szemináriumok és workshopok.

Polgárok és betegek

Az Ärztekammer Nordrhein szolgáltató pontokat hozott létre az orvosok és tanárok, valamint az önsegítő csoportok és orvosok közötti együttműködés folytatása céljából.

Egészségügyi kérdésekben való útmutatóként értendő a polgárok tanácsadása, ami például kórképek és kezelési eljárások vonatkozásában nyújt információkat és tanácsokat.

A szakmailag kompetens és független jogászokból és orvosokból álló orvosi műhibák megítélésére létrehozott szakértői bizottság műhiba panaszok esetén ingyenesen készít szakértői véleményeket.

A díjszabályzattal foglalkozó szakcsoport a beteg és orvos közötti viták esetén is egyeztetéseket folytat.

Ellátó rendszer

A Nordrheinische Ärzteversorgung (Észak-Rajnai Orvosok Ellátó Intézménye) anyagi biztonságot garantál az orvosoknak idős korban, valamint munkaképtelenség esetén és mindemellett a hátramaradottakról is gondoskodik. Vagyonát az Ärztekammer Nordrhein kötelező biztosító intézménye a lehető legnagyobb biztonság és hozam elveit szem előtt tartva fekteti be. Az így elért hozamok kizárólag a tagok javát szolgálják.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017Kammerwahlen der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
Logo Kammerwahlen 2019 mit Datum

Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge endet in

Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangte.

Neue Infoblätter und Mustervorlagen

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 1/2019

Titel 3/2019 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: WoGi/fotolia

Titelthema

Keine Aufspaltung der Versorgung

 aktuelle Ausgabe

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo