Vorlesen

De Ärztekammer Nordrhein stelt zich voor


De Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) is de officiële vertegenwoordiging van de ca. 66.000 artsen in de regio Nordrhein van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein wonen ongeveer 9,6 miljoen mensen.

De Ärztekammer Nordrhein neemt autonoom publieke taken waar en voert tevens aan voorschriften gebonden taken van de overheid uit.

Rechtsstatus

De Ärztekammer werkt op basis van de Heilberufsgesetz (wet op medische beroepen) voor de deelstaat Nordrhein-Westfalen, en is een publiekrechtelijk lichaam. De autonome organen worden democratisch gelegitimeerd via verkiezingen. Alle artsen die hun beroep uitoefenen binnen het district van de ÄkNo zijn verplicht lid. Artsen die hun beroep niet of niet meer uitoefenen en in Nordrhein wonen, zijn eveneens lid van de Ärztekammer.

Autonomie van de artsen

De artsen in Nordrhein kiezen om de 5 jaar de 121 leden van de Kammerversammlung. De Kammerversammlung is het hoogste orgaan van de Ärztekammer, een soort parlement van de artsen in Nordrhein. Dit kiest voor een ambtstermijn van eveneens 5 jaar de president en zijn plaatsvervanger, de vice-president. De president vertegenwoordigt de Ärztekammer naar buiten toe. President en vice-president vormen samen met 16 bestuursleden de directie van de Ärztekammer Nordrhein, die de artsenvereniging bestuurt. De Kammerversammlung, de directie en de president nemen alle essentiële beslissingen van de autonome organen van de Ärztekammer.

De directe aanspreekpunten voor de artsen in de regio's zijn de 27 Kreisstellen. Zij helpen de leden bijvoorbeeld met de uitreiking van medische legitimatiebewijzen, met registraties en registratiewijzigingen of met vragen in verband met de opleiding van doktersassistenten.

In cijfers

De Ärztekammer Nordrhein is de op twee na grootste van de in totaal 17 Landesärztekammers in Duitsland. In 2020 had de Ärztekammer Nordrhein 265 werknemers en 7 stagiairs in dienst. 226 werknemers zijn werkzaam in het hoofdkantoor in Düsseldorf en nog eens 39 in de verschillende onderafdelingen. Daarnaast werken talrijke artsen als vrijwilligers in werkgroepen en commissies.

Hoofdtaken van de Ärztekammer

Gezondheidsbeleid en sociale politiek

Alle Ärztekammers in Duitsland hebben de wettelijke plicht de belangen van hun leden te behartigen. Hierbij zijn contacten met de parlementen, politieke partijen, ministeries en media onontbeerlijk. Vooral hun competentie in medische en gezondheidspolitieke aangelegenheden maakt de Ärztekammers tot waardevolle adviseurs van de bonds- en deelstaatregeringen. Aan hun standpunten bij wetsvoorstellen, verordeningen en ministeriële besluiten op het gebied van sociale politiek en gezondheidsbeleid wordt dan ook veel belang gehecht.

Beroepsrecht

Toezicht op de medische beroepen is een van de fundamentele elementen in de autonomie van de artsen. Hier hebben de Ärztekammers de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat de grondbeginselen van de medische beroepen worden gerespecteerd. Deze grondbeginselen zijn vastgelegd in de medische beroepscode, als bindende regels voor het gedrag tegenover patiënten en tussen artsen onderling.

Vervolgopleiding

De universitaire opleiding van de artsen is een taak van de overheid. De vervolgopleiding tot specialisten (bijv. oogarts of chirurg) is zaak van de Ärztekammers. De opstelling en invoering van een leerplan voor de vervolgopleidingen en de afname van examens bij de vervolgopleidingen behoren tot de belangrijkste taken van de Ärztekammers.

Bijscholing

De medische vooruitgang vereist dat iedere arts zich voortdurend bijschoolt, om zijn kennis up-to-date te houden. Bijscholing heeft voor de Ärztekammer Nordrhein dan ook een hoge prioriteit. Cursussen, seminars en workshops rond alle belangrijke thema's worden aangeboden door de Nordrheinische Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung.

Burgers en patiënten

De Ärztekammer Nordrhein heeft servicediensten opgericht voor de samenwerking tussen artsen en leraars en tussen zelfhulpgroepen en artsen.

Zo is de afdeling Bürgerberatung (burgeradvies) bedoeld als een wegwijzer bij gezondheidsvragen. Men kan er bijvoorbeeld terecht voor informatie en advies over ziektebeelden en behandelingsmethoden.

De uit vakbekwame en onafhankelijke juristen en medici bestaande Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler (deskundigencommissie voor medische behandelingsfouten) stelt gratis een rapport op wanneer een arts van een behandelingsfout wordt beschuldigd.

Ook het Gebührenordnungsreferat (afdeling tariefregeling) bemiddelt bij geschillen tussen patiënten en artsen.

Pensioenregeling

De Nordrheinische Ärzteversorgung garandeert artsen financiële zekerheid als ze de pensioenleeftijd bereiken of arbeidsongeschikt zouden worden, en zorgt bovendien ook voor hun nabestaanden. Haar vermogen belegt de verplichte verzekeringsinstelling van de Ärztekammer Nordrhein volgens de principes van de grootst mogelijke zekerheid en opbrengst. De zo behaalde winsten komen uitsluitend ten goede aan de leden.