Vorlesen

Kuzey Ren Tabipler Odası kendisini tanıtıyor


Kuzey Ren Tabipler Odası (ÄkNo), Federal Almanya Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kuzey Ren bölgesindeki yaklaşık 70.000 bayan ve bay doktorların mesleki temsilcisidir. Kuzey Ren’de yaklaşık 9,6 milyon insan yaşamaktadır.

Kuzey Ren Tabipler Odası, kendi idaresi altında sağlık hizmetlerinde kamusal görevleri üstlenmektedir ve talimatlara bağlı kalarak resmi görevleri yerine getirmektedir.

Hukuki statüsü

Oda, Sağlık Mesleği Kanunu temelinde Kuzey Ren Vestfalya eyaleti için çalışmaktadır ve kamu tüzel kişisidir. Kendi kendini idare etme organları, seçimler ile demokratik bir şekilde yasallaştırılmaktadır. Oda bölgesinde mesleklerini uygulayan bütün bayan ve bay doktorlar zorunlu üyelerdir. Kuzey Ren’de oturan ve mesleklerinde çalışmayan veya artık çalışmayan doktorlar da aynı şekilde oda üyeleridir.

Doktor otonomisi

Bayan ve bay Ren doktorları her 5 yılda bir oda genel kurulunun 121 üyesini seçmektedirler. Oda genel kurulu, tabipler odasının en üst organıdır, bir nevi Ren bölgesindeki bayan ve bay doktorların parlamentosudur. Aynı şekilde 5 yıllık bir görev süresi için başkanını ve vekilini ve başkan yardımcısını seçer. Başkan odayı dışarıya karşı temsil eder. Başkan ve başkan yardımcısı, 16 üye ile birlikte işleri yürüten Kuzey Ren Tabipler Odası’nın yönetim kurulunu oluştururlar. Oda genel kurulu, yönetim kurulu ve başkan, odanın kendi kendine idare organlarının önemli kararlarını alırlar.

Bölgelerdeki 27 ilçe merkez, bayan ve bay doktorlar için direkt danışma yerleridir. Bu merkezler, eğer örneğin doktor kimliği verilmesi ile ilgili veya bir kayıt veya kayıt aktarma veya doktor yardımcıları meslek eğitimi ile sorular olduğunda, üyelerin hizmetindedir.

Sayılarla

Kuzey Ren Tabipler Odası, Almanya’daki toplam 17 Eyalet Tabipler Odaları arasında üçüncü büyüğüdür. Kuzey Ren Tabipler Odası 2022 yılında 264 bayan ve bay eleman çalıştırmış ve 6 kişiye meslek eğitimi yaptırmıştır. 228 bayan ve bay eleman Düsseldorf’taki merkezimizde ve diğer 36 eleman ise alt organizasyonlarda çalışmaktadır. Bunun dışında fahri olarak çok sayıda bayan ve bay doktor uzmanlık kurullarında ve komisyonlarında görev yapmaktadırlar.

Tabipler odasının ana görevleri

Sağlık ve sosyal politikası

Almanya’daki bütün tabipler odalarının yasal olarak, üyelerinin menfaatlerini koruma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun için parlamentoya, politik partilere, bakanlıklara ve medyaya olan ilişkiler kaçınılmazdır. Herşeyden önce tıbbi ve sağlık politikası sorunlarındaki kompetanlığından dolayı tabipler odaları, federal ve eyalet hükümetleri için değerli bir danışman konumundadır. Buna uygun olarak onların sosyal ve sağlık politikası alanında kanun tasarılarına, yönetmeliklere ve bakanlık kararlarına getirdikleri görüşler önemlidir.

Meslek hakkı

Mesleki denetim, doktorların kendi idaresinin taşıyıcı elemanlarından birisidir. Burada tabipler odalarının yasal görevi, mesleki ilkelere uyulmasını sağlamaktadır. İlkeler, Doktorluk Mesleği Yönetmeliği’nde hastalara karşı ve doktorlar arasındaki bağlayıcı davranış kuralları olarak belirlenmiştir.

Eğitimin devamı

Doktorların üniversite eğitimi devletin görevidir. Uzman doktorluk eğitimi ise (Örn. göz doktoru veya cerrah) tabipler odalarının işidir. Bir Eğitimi Devam Ettirme Yönetmeliği’ni yürürlüğe sokmak ve eğitimi devam ettirme sınavlarını denetlemek tabipler odalarının en önemli görevleri arasındadır.

Bilgi eğitimi

Tıbbi gelişme, her doktorun kendisini en yeni bilgi seviyesine getirmesini gerekli kılmaktadır. Mesleki bilgi eğitimi Kuzey Ren Tabipler Odası için büyük bir önem taşımaktadır. Bütün önemli konularda Kuzey Ren Akademisi (Nordrheinische Akademie) doktorların bilgi eğitimi ve eğitimin devamı kapsamında kurslar, seminerler ve Workshop’lar sunmaktadır.

Vatandaşlar ve hastalar

Kuzey Ren Tabipler Odası (Ärztekammer Nordrhein), Doktorlar Birliği ile öğretmenler ve kendi kendine yardım grupları ile doktorlar arasındaki kooperasyon için servis yerleri kurmuştur.

Sağlık sorunları için Vatandaşların Danışmanlık Yeri (Bürgerberatung), örneğin hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler hazır bulundurarak ve danışmanlık hizmetleri vererek yol göstericidir.

Kendi dallarında kompetan olan ve bağımsız hukukçulardan ve doktorlardan oluşan Tıbbi Tedavi Hataları Bilirkişi Komisyonu, tedavi hatası suçlamalarında ücretsiz olarak bilirkişi raporları düzenlemektedir.

Ücretler Yönetmeliği Dairesi de ihtilaf durumunda hasta ile doktor arasında uzlaştırmaktadır.

Bakım kuruluşu

Kuzey Ren Doktorlar Bakımı (Nordrheinische Ärzteversorgung), yaşlılık çağında ve mesleki maluliyet durumunda bayan ve bay doktorlara maddi güvenceyi garanti etmektedir ve ayrıca hayatta kalan aile fertlerine bakmaktadır. Kuzey Ren Tabipler Odası’nın mecburi sigorta kuruluşu, varlığını temel ilkelere göre mümkün olan en güvenceli ve kârlı şekilde yatırmaktadır. Böylece sağlanan kârlar sadece üyelerin menfaatine kullanılmaktadır.