Vorlesen

Liječnička komora Sjeverna Rajna (Nordrhein) se predstavlja


Liječnička komora Sjeverna Rajna (Nordrhein) (ÄkNo) (LkNo) je strukovna udruga okruglo 70.000 liječnica i liječnika u dijelu pokrajine Sjeverna Rajna njemačke savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija (Nordrhein-Westfalen). U Sjevernoj Rajni živi okruglo 9,6 milijuna ljudi.

Liječnička komora Sjeverna Rajna samoupravno ostvaruje javne zadatke u zdravstvu i ispunjava državne zadatke vezane za upute. 

Pravni status

Komora radi na temelju Zakona o lječilišnim zanimanjima za pokrajinu Sjeverna Rajna-Vestfalija i tijelo je javnoga prava. Samoupravni organi se demokratski legitimiraju izborima. Sve liječnice i liječnici, koji u području Komore obavljaju svoje zanimanje, su obvezni članovi. Liječnici, koji ne obavljaju ili više ne obavljaju svoje zanimanje i stanuju u Sjevernoj Rajni, također su članovi Komore.

Liječnička samouprava

Rajnske liječnice i liječnici biraju svake pet godine 121 člana Skupštine Komore. Skupština Komore je najviši gremij Liječničke komore, neka vrsta parlamenta rajnskih liječnica i liječnika. On bira također na vrijeme službe od pet godine predsjednika i njegovoga zamjenika, potpredsjednika. Predsjednik zastupa Komoru prema van. Predsjednik i potpredsjednik čine sa 16 prisjednika Upravu Liječničke komore Sjeverna Rajna, koja vodi poslove. Skupština Komore, Uprava i predsjednik donose sve bitne odluke samoupravnih organa Komore.

Izravne kontaktne osobe za liječnice i liječnike u regijama su 27 okružnih ureda. Oni su tu za članove, ako se primjerice radi o izdavanju liječničke iskaznice, o prijavi ili promjeni prijave ili o pitanjima izobrazbe liječničkih pomoćnica.

U brojkama

Liječnička komora Sjeverna Rajna treća je po veličini od ukupno 17 pokrajinskih liječničkih komora u Njemačkoj. 2022 godine Liječnička komora Sjeverna Rajna zapošljavala je 264 zaposlenice i zaposlenika kao i 6 naučnika. 228 zaposlenica i zaposlenika je zaposleno u glavnom uredu u Düsseldorfu, a ostalih 36 je zaposleno u podskupinama. Pored toga veliki broj dobrovoljnih liječnica i liječnika djeluje u strukovnim povjerenstvima i komisijama.

Glavni zadaci Liječničke komore

Zdravstvena i socijalna politika

Sve liječničke komore u Njemačkoj imaju zakonsku obvezu očuvanja interesa svojih članova. Za to su neizbježni kontakti s parlamentima, političkim strankama, ministarstvima i medijima. Prije svega njezina kompetentnost u medicinskim i pitanjima zdravstvene politike čini liječničke komore dragocjenim savjetnikom saveznih i pokrajinskih vlada. Određenu težinu posjeduju njezini stavovi o nacrtima zakona, uredbama i odlukama ministarstava na području socijalne i zdravstvene politike.

Pravni propisi zanimanja

Nadzor zanimanja jedan je od nosećih elemenata liječničke samouprave. Ovdje liječničke komore imaju zakonsku obvezu da se pobrinu za to, da se poštuju profesionalna načela. Ta načela su utvrđena u liječničkoj Uredbi o obavljanju zanimanja kao obveziva pravila za ponašanje prema pacijentima kao i između liječnika.

Daljnja izobrazba

Sveučilišna izobrazba liječnika zadatak je države. Daljnja izobrazba za specijalistu (npr. okulist ili kirurg) stvar je liječničkih komora. Donošenje Uredbe o daljnjoj izobrazbi spada kao i priznavanje ispita za daljnju izobrazbu u najvažnije zadatke liječničkih komora.

Usavršavanje

Medicinski napredak zahtijeva od svakog liječnika, da se stalno održava na najnovijem stupnju znanja. Profesionalno usavršavanje ima visok prioritet za Liječničku komoru Sjeverna Rajna. Sjeverno-rajnska Akademija za liječničko usavršavanje i daljnju izobrazbu nudi tečajeve, seminare i radionice o svim važnim temama.

Građani i pacijenti

Liječnička komora Sjeverna Rajna ustanovila je servisne urede za kooperaciju između liječnika i nastavnika kao i između skupina za samopomoć i liječnika.

Kao vodič u zdravstvenim pitanjima podrazumijeva se savjetovanje građana, koje primjerice priprema informacije i savjetovanje o simptomima bolesti i postupcima liječenja.

Povjerenstvo vještaka za liječničke greške u liječenju sastavljeno od stručnih kompetentnih i neovisnih pravnika i medicinara besplatno izrađuje ekspertize kod prigovora na greške u liječenju.

Referat za pitanja o Uredbi o pristojbama također izmiruje kod sporova između pacijenta i liječnika.

Služba za starosnu skrb

Sjeverno-rajnska skrb za liječnike jamči liječnicama i liječnicima financijsku sigurnost u starosti kao i kod radne nesposobnosti i uz to brine za članove obitelji poslije njihove smrti. Njihovu imovinu obvezna osiguravajuća ustanova Liječničke komore Sjeverna Rajna ulaže prema načelima najviše moguće sigurnosti i rendite. Tako ostvarene viškove isključivo koriste članovi.