Vorlesen

Ο ιατρικός σύλλογος της Βόρειας Ρηνανίας σας συστήνεται


Ο ιατρικός σύλλογος της Βόρειας Ρηνανίας (ÄkNo) είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο των περίπου 66.000 ιατρών της Βόρειας Ρηνανίας, ενός από τα δύο τμήματα του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας. Η Βόρεια Ρηνανία έχει περίπου 9,6 εκατομμύρια κατοίκους.

Ο ιατρικός σύλλογος της Βόρειας Ρηνανίας προσφέρει ως αυτοδιοικούμενος φορέας δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και επιφορτίζεται με τη διεκπεραίωση κρατικών έργων, ως εντολοδόχος του κράτους.

Νομικό καθεστώς

Ο ιατρικός σύλλογος λειτουργεί με βάση το νόμο περί των επαγγελμάτων υγείας για το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τα αυτοδιοικητικά όργανα συγκροτούνται δημοκρατικά, με τη διαδικασία των εκλογών. Όλοι οι ιατροί που ασκούν το επάγγελμα στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου είναι υποχρεωτικά μέλη του. Μέλη του συλλόγου είναι και οι ιατροί που δεν ασκούν ή δεν ασκούν πλέον το επάγγελμα και κατοικούν στην Βόρεια Ρηνανία.

Αυτοδιοίκηση των ιατρών

Οι ιατροί της Βόρειας Ρηνανίας εκλέγουν κάθε 5 έτη τα 121 μέλη της συνέλευσης του συλλόγου. Η συνέλευση αποτελεί το σημαντικότερο όργανο του ιατρικού συλλόγου, μια μορφή κοινοβουλίου των ιατρών της Βόρειας Ρηνανίας. Κάθε 5 χρόνια εκλέγεται επίσης ο πρόεδρος, καθώς και ο αντικαταστάτης του, ο αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι ο εκπρόσωπος του συλλόγου. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος και 16 πάρεδροι απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο του ιατρικού συλλόγου της Βόρειας Ρηνανίας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις του συλλόγου. Η συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος αποφασίζουν για όλα τα σημαντικά θέματα των αυτοδιοικητικών οργάνων του συλλόγου.

Για την επικοινωνία με τους ιατρούς, έχουν συγκροτηθεί ειδικά σημεία σε 27 δήμους. Τα σημεία επικοινωνίας είναι υπεύθυνα για την έκδοση ιατρικών ταυτοτήτων, τη εγγραφή ή μετεγγραφή μελών ή για πληροφορίες σχετικές με την εκπαίδευση βοηθών ιατρείου.

Ο ιατρικός σύλλογος σε αριθμούς

Ο ιατρικός σύλλογος της Βόρειας Ρηνανίας είναι ο τρίτος σε μέγεθος από συνολικά 17 ιατρικούς συλλόγους ομόσπονδων κρατιδίων στη Γερμανία. Το έτος 2020, ο ιατρικός σύλλογος της Βόρειας Ρηνανίας αριθμούσε 265 εργαζόμενες/-ους, καθώς και 7 μαθητευόμενους. Από αυτούς, 226 απασχολούνταν στην κεντρική υπηρεσία του συλλόγου, στην πόλη Ντίσελντορφ, ενώ 39 σε περιφερειακές υπηρεσίες. Παράλληλα, πολλές/-οι ιατροί προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους σε ειδικές επιτροπές.

Κύριες υποχρεώσεις του ιατρικού συλλόγου

Πολιτική υγείας και κοινωνική πολιτική

Κάθε ιατρικός σύλλογος στη Γερμανία έχει τη νομική υποχρέωση να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του. Για την αποτελεσματικότητα της αποστολής αυτής, είναι απαραίτητες οι επαφές με τα κοινοβούλια, με πολιτικά κόμματα, υπουργεία και μέσα ενημέρωσης. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων σε ιατρικά θέματα και θέματα πολιτικής υγείας τους καθιστά πολύτιμους συμβούλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κυβερνήσεων των κρατιδίων. Ανάλογη βαρύτητα έχουν και οι θέσεις τους σχετικά με νομοσχέδια, διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις στο πεδίο της πολιτικής υγείας και της κοινωνικής πολιτικής.

Επαγγελματικό δίκαιο

Το επαγγελματικό δίκαιο αποτελεί σημαντικό άξονα της αυτοδιοίκησης των ιατρών. Οι ιατρικοί σύλλογοι υποχρεούνται από το νόμο να διασφαλίζουν την τήρηση των βασικών επαγγελματικών αρχών. Οι βασικές αρχές έχουν οριστεί στον ιατρικό κανονισμό ως δεσμευτικοί κανόνες συμπεριφοράς απέναντι στον ασθενή και τους συναδέλφους ιατρούς.

Ειδίκευση

Η πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευση αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Για την ειδίκευση, δηλαδή την εκπαίδευση για λήψη ιατρικής ειδικότητας (π.χ. οφθαλμίατρος, χειρουργός) αρμόδιοι είναι οι ιατρικοί σύλλογοι. Βασικές υποχρεώσεις τους είναι η θέσπιση κανονισμών για την ειδίκευση και η διεξαγωγή εξετάσεων ειδικότητας. 

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Οι ρυθμοί της ιατρικής προόδου επιβάλλουν την ενημέρωση κάθε ιατρού σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Ο ιατρικός σύλλογος Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας δίνει υψηλή προτεραιότητα στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Η ακαδημία ιατρικής ειδίκευσης και συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης της Βόρειας Ρηνανίας προσφέρει μαθήματα, σεμινάρια και workshops για όλα τα σημαντικά ιατρικά θέματα.

Πολίτες και ασθενείς

Ο ιατρικός σύλλογος έχει συγκροτήσει υπηρεσίες για τη συνεργασία μεταξύ ιατρών και εκπαιδευτικών όπως και μεταξύ ιατρών και ομάδων αυτοβοήθειας.

Το ρόλο του συμβούλου για ερωτήσεις σχετικές με θέματα υγείας έχει αναλάβει η συμβουλευτική υπηρεσία πολιτών, η οποία παρέχει π.χ. πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με ασθένειες και θεραπευτικές μεθόδους.

Η επιτροπή πραγματογνωμόνων ιατρικού σφάλματος, την οποία απαρτίζουν ικανοί και ανεξάρτητοι δικηγόροι και ιατροί, συντάσσει αφιλοκερδώς πραγματογνωμοσύνες σε περιπτώσεις καταγγελίας ιατρικού σφάλματος.

Για την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ ιατρού και ασθενούς επεμβαίνει και το τμήμα τακτοποίησης τελών.

Υπηρεσίες μέριμνας

Το συνταξιοδοτικό σύστημα των ιατρών στη Βόρεια Ρηνανία εξασφαλίζει στις/στους ιατρούς οικονομική αποκατάσταση κατά το γήρας ή σε περίπτωση επαγγελματικής ανικανότητας .. Εκτός αυτού μεριμνά και για τα μέλη της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου. Ο οργανισμός υποχρεωτικής ασφάλισης του ιατρικού συλλόγου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας επενδύει το κεφάλαιο τους με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και απόδοση. Από αυτά τα κέρδη ωφελούνται αποκλειστικά τα μέλη του συλλόγου.