Vorlesen

Çek listesi: Dış ülkelerde resmi dairelere sunulmak üzere belge


Dış ülkeye seyahat ile ilgili olarak Kuzey Ren Tabipler Odasından tedavi eden doktorun statüsü hakkında bir belge gerektiği takdirde Kuzey Ren Tabipler Odası belgeyi düzenlemiş olan doktorun Tabipler Odasında doktor olarak kayıtlı bulunduğunu ve tıbbi dokümanları (örneğin doktor raporları, ilaç reçeteleri gibi) evraklar düzenlemeye yetkili olduğunu onaylamaktadır.

Yabancı Devletler resmi daireler ile olan ilişkilerde veya resmi uygulamalarda veya ülkeye girişte resmi bir makam tarafından onaylanmış olan doktor raporları, ilaç reçeteleri veya doktor raporları talep etmektedir. Bu şekildeki durumlarda Kuzey Ren Tabipler Odası gerekli olan belgeleri düzenlemektedir.

Doktor tarafından düzenlenecek olan belgeler örneğin aşağıdaki durumlarda talep edilmektedir:

 • İlaçların, bilhassa Uyuşturucu Maddeler Yasasının kapsamına giren ilaçların birlikte götürülmesi durumlarında,
 • Evlatlık edinme davlarında,
 • Evlilik işlemlerinde,
 • Miras ile ilgili konularda veya
 • Resmi daireler ile olan diğer ilişkilerde.

Kuzey Ren Tabipler Odasının belgeyi düzenlemiş olan doktorun belgeyi düzenleme yetkisinin bulunmakta olduğunu onaylaması gerekir ise, Kuzey Ren Tabipler Odası aşağıdakilere dikkat edilmesini rica etmektedir:

 • Belgeyi düzenlemiş olan doktorun düzenlemiş olduğu belge orijinal olarak Tabipler Odasına sunulmak zorundadır.
 • Belge, düzenlemiş olan doktorun imzası ile imzalanmış, kaşesi ile kaşelenmiş ve üzerine güncel tarih (üç aydan eski olmayacak) atılmış olmak mecburiyetindedir.
 • Belge Almanca lisanında Kuzey Ren Tabipler Odasına sunulmak zorundadır. Yabancı bir lisanda düzenlenmiş olan belgelerin bir tercüman tarafından tercüme edilmiş olmaları zorunludur.
 • Güncel harç düzenlemesi doğrultusunda her bir belge için işlem harcı 10,00 Euro’dur (Lütfen bu meblağı hitap yazınız ile birlikte nakit olarak gönderin. Bir alındı makbuzu düzenlenecektir.)
 • Belgenin dış ülkede sunulacağına dair, herhangi bir form gerektirmeyen dilekçenizi lütfen aşağıdaki adrese gönderin:

Ärztekammer Nordrhein
Servicepoint
Tersteegenstr. 9
40474 Düsseldorf

 • Belge posta ile geri gönderilecektir.
 • İşlem süresi yaklaşık bir haftadır.
 • Olası geri sorular için lütfen telefon numaranızı belirtin.
Uyarı

Eğer bir Apostil gerekli ise bu belge Düsseldorf Bölge Yönetimi tarafından verilmektedir.

Düsseldorf Bölge Yönetimi, Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf

Çalışma saatleri: Pazartesi, Salı, Perşembe: Saat 8 - 12 arası

Bezirksregierung Düsseldorf

Kuzey Ren Tabipler Odasındaki muhatap:

Verena Wirsen, 0211 / 4302 2561, verena.wirsen(at)aekno.de

Heike Goertz, 0211 / 4302 2562, heike.goertz(at)aekno.de

Faxnummer 0211 / 4302 2179