Vorlesen

Kuzey Ren Tabipler Odası tarafından yapılmakta olan meslek ile ilgili lisan sınavı hakkında enformasyonlar


Genel olarak

Kuzey Ren Tabipler Odası 1 Ocak 2014 tarihinden Düsseldorf ve Köln Bölge Mahkemeleri için meslek ile ilgili lisan sınavlarını yapılmasını devir almış bulunmaktadır. Yabancı uyruklu bay ve bayan doktorlar için meslek ile ilgili lisan sınavının devir alınması Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümetinin almış olduğu bir karadan kaynaklanmaktadır. Bu meslek ile ilgili lisan sınavı şimdiye kadar Bölge Mahkemesinin memurları tarafından yapılmakta idi. Yapılacak olan test bir OSCE-Sınavına oryante olmaktadır.

­ 

İşlemin uygulama şekli

Bayan veya bay doktorluk için onay ve kabul edilmek için verilecek olan dilekçelerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Onay ve kabul dilekçelerinin işlemleri şimdiye kadar olduğu gibi yetkili olan Düsseldorf veya Köln Bölge Mahkemesi tarafından yapılmaktadır.

Onay ve kabul dilekçesi yetkili olan Bölge Mahkemesi tarafından yeterli derecede incelenip meslek ile ilgili bir lisan sınavının yapılmasının gerekli olduğuna karar verildiğinde Bölge Mahkemesi bu işlem için gerekli olan bilgileri Kuzey Ren Tabipler Odasına göndermektedir.

Kuzey Ren'deki Bölge Mahkemesi

Bu, şahsi bir müracaatın yapılması gerek yoktur anlamına gelmektedir.

Kuzey Ren Tabipler Odası yetkili olan Bölge Mahkemesinden bilgileri aldıktan sonra genel olarak e-mail yolu ile müracaatçı ile irtibata geçerek kendisinden şu anda geçerli olan sınav harcı olarak 350 Euro miktarındaki meblağı havale etmesini talep etmektedir. Sınav harcının hesaba gelmesinden sonra müracaatçı için mümkün olan sınav tarihi belirlenmekte ve müracaat sahibine Kuzey Ren Tabipler Odası tarafından yazılı olarak sınav tarihi ile birlikte sınav için gerekli olan bütün enformasyonlar bildirilmektedir. Gönderilecek olan bu yazıda müracaat sahibinin sınav yerinde hazır olacağı saat de bildirilmektedir. Sınav saatinden geç olarak gelinmesi durumunda sınav kaybedilmiş olarak sayılacağından verilmiş olan saate tam olarak uyulmak zorundadır.

Sınav, Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf adresindeki Kuzey Ren Tabipler Odasında yapılmaktadır.

Yol tarifi

Uyarı: Müracaat sahibinin daha burada olası sınav tarihini birlikte belirleme olanağı bulunmaktadır. Sınav harcının ne zaman havale edilmiş olmasına göre sınava davet edilecektir.

­ 

Sınav gidişatı

Meslekle ilgili lisan sınavının mümkün olduğu kadar pratiğe yakın olması gerekmektedir. Bütün elementler daha önceden klinikteki günlük uygulamalardan tanınmaktadır. Sınav, tıbbi temel bilgiler üzerinde değil, sadece meslekte kullanılmakta olan lisan üzerine yapılmaktadır.

Meslekte kullanılan lisan sınavı için yanlış bir teşhis konulmuş olması veya hatalı bir tedavi opsiyonunun söylenmiş olması önemli değildir. Değerlendirme sadece mevcut olan durumda kullanılacak olan lisan üzerinde yapılacaktır.

Her biri 20 dakika sürecek olan 3 bölümlük sınav toplam olarak 60 dakika sürmektedir.

  1. Hekim-Hasta-Konuşması
  2. Dokümantasyon
  3. Hekim-Hekim-Konuşması
 
1. Hekim-Hasta-Konuşması

Sınava giren şahıs bir hasta ile bir anamnez konuşması yapacaktır. Hastanın rolünü bir artist gerçekleştirecektir. Sınava giren şahıs bu şahsa normal bir hasta gibi muamele gösterecektir. Hasta ile yapılan konuşma bir günlük muayenede hasta ile hekim arasında geçen bir konuşmadan bilindiği gibi olacaktır.

Sınav, her sınav adayının aynı eşit ağırlıkta bir durumla muhatap olmasını güvenlik altına almaktadır.

Anamnez işlemleri aynen tıp tahsili esnasında öğrenildiği şekilde yapılacaktır. Sınava giren şahıs hasta hakkında belirli bir bilgi sahibi olduktan sonra, şüphe etmekte olduğu teşhisi açıklayacak ve arkasından hastaya yapılması gereken teşhisler ve terapi önerilerini açıklayacaktır. Hastaya anlamlı olarak tespit edilmiş olan tedbirler izah edilecek ve kendisine sorulacak olan sorulara reaksiyon gösterilecektir.

Bu işlem esnasında hastaların tıbbi terimler hakkında çok az bilgilerinin olduğuna dikkat edilmelidir. Hastanın kendisini muayene etmiş olan hekimi güvenli ve iyi bir şekilde anlaması büyük önem taşımaktadır.

2. Dokümantasyon

İkinci bölümde sınava giren şahıs almış olduğu anamnezi bir anamnez sayfasına kayıt edecektir. Sınava giren şahsa Kuzey Ren Tabipler Odası tarafından bu işlem için Tabipler Odası Bölgesindeki her hastanede ana hatları ile mevcut olan önceden hazırlanmış bir form verilecektir.

Anamnez sayfası örneği (Bu örneğin sınava birlikte getirilmesine gerek bulunmamaktadır)

3. Hekim-Hekim-Konuşması

Sınavın üçüncü bölümünde bir vizite durumunu canlandıracaktır. Burada sınava giren şahıs iki tane bayan veya bay hekim ile karşılaşmaktadır (örneğin bir şef hekim ve bir başhekim ile). Sınava giren şahıs hekimlere strüktürlü bir şekilde bölüm 1 de görmüş olduğu bayan veya bay hastayı takdim edecektir.

Konuşma muhatapları bayan ve bay hekimlerdir, bu nedenle burada konu hakkında bilgisi olmayan birisinin kullanacağı lisan değil, bilakis tıbbi özel terimler kullanılarak iletişim kurulması zorunludur. Bayan veya bay hasta hakkındaki enformasyonların strüktürlü bir şekilde belirginleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sınava giren şahsın bu esnada durum hakkındaki kendi tahminlerini ve uygulanacak olan tedavi için kendi fikirlerini de açıklaması gerekmektedir.

Hastanın tanıtılmasından sonra hekimler sınava giren şahsa bazı sorular soracaklardır. Hekim meslektaşlar sınava giren şahsa değerlendirmesi için daha başka evraklar da verebilirler.

 ­

Sınavın değerlendirilmesi

Sınava giren her şahıs üç tane sınavcı tarafından değerlendirilecektir. Sınavcılar strüktürlü değerlendirme sayfaları ile çalışmaktadır. Sınavın bitiminden sonra her bir sınavcının değerlendirme sayfaları toplanmakta ve merkezi olarak değerlendirilmektedir. Her bir sayfaya maksimum 20 puan verilmektedir. Bu durum her sınava giren şahsın en fazla 60 puan elde edebileceği anlamına gelmektedir. Meslekle ilgili lisan sınavının kazanılması için en yüksek puanın yüzde 60'ının veya en azından 36 puanın alınmış olması zorunludur.

­ 

Sınav esnasında kullanılabilecek yardımcı maddeler

Sınavın başlangıcında sınava giren her şahsa boş bir not defteri ve bir kalem verilecektir. Tutulmuş olan notlar sınav için değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Bunlardan başka yardımcı madde kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Sınav salonuna eşya, el çantası, ceket, pardösü veya buna benzer maddelerin getirilmesine de müsaade edilmemektedir.

Kuzey Ren Tabipler Odasının giriş alanında gardırop ve kilitleme dolapları (1 Euro depozit) mevcuttur.

Sınav esnasında yapılacak olan telefon görüşmeleri ve sınavla ilgisi olmayan şahsılar ile kurulacak olan her türlü irtibat kopya çekme denemesi olarak değerlendirilecek ve sınavın kaybedilmesi neticesini meydana getirmektedir.

 ­

Sınavı kazanma / kazanamama

Sınav neticesi sınava giren şahsa daha sınav gününde bildirilecek ve yetkili olan Bölge Mahkemesine de bildirilecektir. İşlemin devamı Bölge Mahkemesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınava giren şahıs alınabilmesi mümkün olan en yüksek puanın en azından yüzde 60'ını (en azından 36 puan) elde ettiği takdirde sınavı kazanmış olacaktır.

Sınava giren şahıs alınabilmesi mümkün olan en yüksek puanın yüzde 60'ından daha az (36 puandan daha düşük) puan aldığı takdirde sınavı kaybetmiş olacaktır.

Sınavın kazanılamamış olması durumunda birçok defa tekrar edilmesi mümkündür. Sınava girecek olan şahsa Kuzey Ren Tabipler Odası tarafından derhal tekrarlama sınavları hakkında enformasyon gönderilecektir.

Yeterli derece lisan alıştırmalarının yapılabilmesi için Kuzey Ren Tabipler Odası sınav tarihleri arasında birkaç ay süre planlanmasını tavsiye etmektedir. Tekrarlama sınavları için sınav harcı olan 350 Euro meblağın her seferinden tekrar ödenmesi gerekmektedir.