Vorlesen

Nordrheinin lääkäriliitto esittäytyy


Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo), eli Nordrheinin lääkäriliitto, on Saksan osavaltion Nordrhein-Westfalenin Nordrhein-alueen noin 70.000 lääkärin ammatillinen yhteenliittymä. Nordrheinissa on noin 9,6 miljoonaa asukasta.

Ärztekammer Nordrhein hoitaa itsehallinnollisesti terveydenhuollon julkisia tehtäviä ja täyttää ohjeisiin sitoutuneena valtiollisia tehtäviä.

Oikeusasema

Liitto työskentelee perustanaan Nordrhein-Westfalenin lääkärin ammattia koskeva laki ja se on julkisoikeudellinen yhteisö. Itsehallintoelimet saavat demokraattisesti vaalien kautta oikeuden toimia. Kaikki lääkärit, jotka harjoittavat ammattiaan liiton alueella, ovat velvoitettu olemaan liiton jäseniä. Lääkärit, jotka eivät harjoita ammattiaan tai eivät harjoita sitä enää, ja jotka asuvat Nordrheinin alueella, ovat myös liiton jäseniä.

Lääkärien itsehallinto

Reinin lääkärit valitsevat joka 5 vuosi liittokokouksen 121 jäsentä. Liittokokous on lääkäriliiton korkein neuvoa antava ja päätöksiä tekevä valiokunta, eräänlainen Reinin lääkärien parlamentti. Se valitsee johtajan ja tämän sijaisen, varajohtajan, samoin 5 vuoden virkakaudeksi. Johtaja edustaa liittoa ulospäin. Johtaja ja varajohtaja muodostavat 16 jäsenen kanssa Ärtzekammer Nordrheinin hallituksen, joka hoitaa liiketoimet. Liittokokous, hallitus ja johtaja tekevät kaikki liiton itsehallintoelimien tärkeät päätökset.

Alueen lääkäreiden suorana yhteydenottopaikkana on 27 paikkakunnallista toimistoa. Ne ovat jäsenien käytössä, kun kyse on esimerkiksi lääkäriluvan saamisesta, ilmoitus- tai muutosasioista tai vastaanottoapulaisten koulutuksesta.

Lukuina

Ärztekammer Nordrhein on kolmanneksi suurin Saksan kaikista 17 Landes-Ärztekammerista. Vuonna 2022 Ärztekammer Nordrhein työllisti 264 työntekijää sekä 6 harjoittelijaa. Työntekijöistä 228 työskenteli päätoimistossa Düsseldorfissa ja loput 36 alaosastoissa. Sen lisäksi lukuisia lääkäreitä toimi erikoisalavaliokuntien luottamustoimissa.

Lääkäriliiton päätehtävät

Terveys- ja sosiaalipolitiikka

Kaikkien Saksan lääkäriliittojen lakiin perustuvana velvollisuutena on valvoa jäsentensä etuja. Sen vuoksi yhteydet parlamentteihin, poliittisiin puolueisiin, ministereihin ja mediaan ovat välttämättömät. Ennen kaikkea lääkäriliittojen pätevyys lääketieteen ja terveyspolitiikan kysymyksissä tekee niistä arvokkaan neuvonantajan liittovaltion ja sen osavaltioiden hallituksille. Niiden kannanotoilla lakiesityksiin, säädöksiin ja ministerien käskykirjeisiin sosiaali- ja terveyspolitiikan alueella on siten suuri painoarvo.

Oikeus ammatin harjoittamiseen

Ammatin valvonta on lääkärien itsehallinnon kantavia elementtejä. Tässä lääkäriliittojen lakiin perustuvana velvollisuutena on huolehtia siitä, että ammatin periaatteista pidetään kiinni. Periaatteet on määritelty lääkärien ammattijärjestyksessä sitovina sääntöinä käyttäytymisestä potilaita kohtaan sekä lääkärien kesken.

Jatkokoulutus

Lääkärien yliopistollinen koulutus on valtion tehtävä. Jatkokoulutuksesta erikoislääkäriksi (esim. silmälääkäri tai kirurgi) huolehtivat lääkäriliitot (Ärztekammer). Jatkokoulutusjärjestyksen julkaisu kuten myös jatkokoulutusopinnäytteiden vastaanotto kuuluvat lääkäriliittojen tärkeimpiin tehtäviin.

Lisäopetus

Lääketieteen jatkuva kehitys edellyttää, että jokainen lääkäri pysyy jatkuvasti uusimman tiedon tasalla. Ammatillinen lisäopetus on Ärztekammer Nordrheinissa asetettu hyvin tärkeään asemaan. Nordrheinische Akademie tarjoaa kursseja, seminaareja ja työryhmiä kaikista tärkeistä aiheista, jotka antavat lääkäreille lisäopetusta.

Väestö ja potilaat

Ärztekammer Nordrhein tarjoaa palveluja lääkärikunnan ja opettajien sekä itseapuryhmien ja lääkärien väliseen yhteistyöhön.

Suuntaa näyttävänä terveyskysymyksissä on väestön neuvonta, johon kuuluu esimerkiksi sairauksista ja hoitomenetelmistä tiedottaminen ja opastus näihin liittyvissä asioissa.

Erikoistuneista ja riippumattomista lakimiehistä ja lääkäreistä koostuva lääkärien hoitovirheiden asiantuntijalautakunta (Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler) antaa ilmaisen lausunnon hoitovirhekanteluihin.

Myös palkkionmaksujärjestys sovittelee potilaan ja lääkärin välille syntyneitä riitakysymyksiä.

Eläke- ja työkyvyttömyysvakuutus

Nordrheinische Ärzteversorgung takaa lääkäreille taloudellisen turvan eläkeiässä sekä työkyvyttömyyden sattuessa sekä huolehtii lisäksi heidän omaisistaan. Ärztekammer Nordrheinin pakollinen vakuutuslaitos sijoittaa omaisuutensa periaatteenaan suurin mahdollinen turvallisuus ja tuotto. Näin saadut voitot käytetään ainoastaan jäsenten hyväksi.