Vorlesen

Контролен списък: Удостоверение за представяне пред инстанциите в чужбина


Ако във връзка с пътувания в чужбина са необходими удостоверения от Лекарската камара Северен Рейн за статута на даден лекуващ лекар, Лекарската камара Северен Рейн ще удостовери, че лекарят, който е издал даден документ, е регистриран като лекар в Лекарската камара Северен Рейн и има право да издава медицински документи (например удостоверения, прескрипции).

Чуждите държави изискват при различни административни или официални процедури или при влизане в страната лекарски удостоверения, прескрипции или лекарски доклади, които са заверени от официален орган. В тези случаи Лекарската камара Северен Рейн издава това удостоверение.

Такива лекарски удостоверения могат да бъдат поискани от чуждестранни инстанции, например във връзка с

 • носенето на медикаменти, по-специално на медикаменти, които се регламентират от правните разпоредби за упойващите вещества,
 • процедури по осиновяване,
 • сключване на брак,
 • наследствени въпроси или
 • други административни мерки.

Ако Лекарската камара Северен Рейн трябва да удостовери, че издалият даден документ е регистриран като лекар в Лекарската камара Северен Рейн и има право да издава документи, Лекарската камара Северен Рейн моли да бъде взето предвид следното:

 • Документът на издаващия лекар трябва да бъде представен на Лекарската камара Северен Рейн в оригинал.
 • Документът трябва да носи подписа на лекаря, печата на лекаря и актуална дата (не по-стара от три месеца).
 • Документът трябва да бъде представен на Лекарската камара Северен Рейн на немски език. Документите на чужд език трябва да бъдат преведени на немски език от преводач.
 • Таксата за обработка на документ съгласно актуалната наредба за таксите е  10,00 евро. (Моля, приложете сумата в брой към писмото. Издава се квитанция.)
 • Моля, адресирайте заявлението за удостоверение за представяне пред инстанциите в чужбина в свободен текст на:

Ärztekammer Nordrhein
Servicepoint
Tersteegenstr. 9
40474 Düsseldorf

 • Удостоверението се изпраща обратно по пощата.
 • Времето за обработка е около една седмица.
 • Моля, за евентуални въпроси към вас дайте телефон.
Указание

Ако е необходим също и апостил, ще го получите в Правителството на окръг Дюселдорф.

Bezirksregierung Düsseldorf, Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf

Работно време: понеделник, вторник, четвъртък: 8 - 12 ч

Bezirksregierung Düsseldorf

Лица за контакт в Лекарска камара Северен Рейн:

Верена Вирзен (Verena Wirsen), 0211 / 4302 2561, verena.wirsen(at)aekno.de

Хайке Гьорц (Heike Goertz), 0211 / 4302 2562, heike.goertz(at)aekno.de

Faxnummer 0211 / 4302 2179