Vorlesen

Tájékoztató az Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamara előtti szaknyelvvizsgával kapcsolatban


Általános tudnivalók

2014 jan. elsejétől az Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamara vette át a düsseldorfi és kölni  önkormányzat vonatkozásában a szaknyelvvizsgáztatás ügyét. A külföldi orvosok és orvosnők részére kötelező szaknyelvvizsga Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamara által történő átvételének hátterében az Észak-Rajna-Vesztfáliai Tartományi kormány rendelete áll. Eddig az önkormányzati tisztviselők vizsgáztattak az Észak-Rajna-vidék területén. A teszt az OSCE-vizsga mintájára készül.­ (Objective Structured Clinical Evaluation = Objektív Strukturált Klinikai Értékelés = új, skóciai orvosi vizsgarendszer, amely a gyakorlati, klinikai rutin ismeretekre sokkal nagyobb hangsúlyt helyez és egyre jobban elterjed a világon).

­ 

Ügymenet

Az orvosi honosítási kérelmek benyújtása terén nincs változás. A honosítási kérelmek feldolgozása továbbra is az illetékes düsseldorfi vagy kölni önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Ha az illetékes önkormányzat a honosítási kérelem alapos áttanulmányozása után a szakvizsgát szükségesnek ítéli, az ahhoz szükséges adatokat elküldi az Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamarának.

Észak-Rajna-vidéki önkormányzatok

Ez azt jelenti, hogy személyes bejelentésre nincs szükség.

Miután az Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamara megkapta az adatokat az illetékes önkormányzattól, általában emailben veszi fel a kapcsolatot a kérelmezővel, és felszólítja a szaknyelvvizsga  jelenleg 350 Euro összegű kezelési költségének átutalására. A vizsgadíj beérkezése után kitűzik a lehető legkorábbi vizsgaidőpontot a kérelmező részére. Az Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamara levélben értesíti a kérelmezőt a vizsgaidőpontról és valamennyi, a vizsgához  szükséges tájékoztatást megadja. A levél tartalmazza azt a pontos időpontot is, amikor a kérelmezőnek meg kell jelennie a vizsga helyszínén. Az időpontot szigorúan be kell tartani, mert a késést sikertelen vizsgaként értékelik.

A vizsga helyszíne: Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamara, Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf

Megközelítés

Megjegyzés: Már itt lehetősége van a kérelmezőnek a várható vizsgaidőpont közös kijelölésére. Attól függően hívják be vizsgára a kérelmezőket, hogy mikor történt az átutalás.

 ­

A vizsga folyamata

A szaknyelvvizsgának a lehető legéletszerűbbnek kell lennie. Minden részlet ismert a klinikai hétköznapokból. A vizsga csupán a szaknyelvre vonatkozik, és nem az orvosi alapismeretekre.

A szaknyelvvizsga szempontjából lényegtelen, ha téves diagnózist állítanak fel vagy hibás kezelést javasolnak. Csak azt értékelik, hogy nyelvileg hogyan boldogul a vizsgázó az adott helyzettel.

A 60 perces vizsga 3 egyenként 20 perces egységből áll.

  1. Orvos – beteg beszélgetés
  2. Adatfelvétel
  3. Orvos – orvos beszélgetés
 
1. Orvos – beteg beszélgetés

A vizsgázó felveszi a beteg panaszait. A beteg szerepét egy színész tölti be. A vizsgázó azonban teljesen úgy kezeli, mint egy valódi beteget. Ezáltal az orvosi hétköznapokból ismert orvos – beteg beszélgetést szimulálnak.

Ez a módszer biztosítja, hogy minden vizsgázót egyformán nehéz feladat elé állítanak.

A beteg panaszainak rögzítése teljesen úgy történik, mint ahogy azt az egyetemen tanulták. Miután a vizsgázó képet alkotott magának a betegről, elmondja, milyen diagnózisra gyanakszik,  és további diagnózisokra és kezelésre tesz javaslatot. A szükségesnek ítélt kezelési módokat el kell magyaráznia a betegnek, és esetleges kérdéseire válaszolni.

Ügyelni kell arra, hogy a betegek kevéssé ismerik az orvosi szakkifejezéseket. Fontos, hogy a beteg biztosan és jól megértse a vizsgázó orvost.

2. Adatfelvétel

A vizsga második részében a vizsgázó rögzíti a beteg panaszait a kórlapon. Ehhez olyan előregyártott nyomtatványt kap az Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamarától, mint amilyet nagy vonalaiban az Orvosi Kamarához tartozó valamennyi kórházban használnak.

Kórlap minta (A kórlapot nem kell elvinni a vizsgára)

3. Orvos – orvos beszélgetés

A vizsga harmadik része egy vizitet szimulál. A vizsgázó két orvosnővel vagy orvossal találkozik (például egy igazgató főorvos asszonnyal  és egy főorvossal). A vizsgázó jól tagoltan bemutatja az orvosoknak az első részben vizsgált beteget.

A beszélgetőpartnerek orvosok, tehát itt nem a laikus szókincset kell alkalmazni, hanem orvosi szaknyelven beszélni. Fontos a beteggel kapcsolatos információkat  jól felépített  kezelési tervben ismertetni. A vizsgázó itt feltétlenül magyarázza el, hogy ő maga hogy látja a helyzetet és a további kezelésekről mi a véleménye.

A beteg bemutatása után a két orvos néhány kérdést tesz fel ezzel kapcsolatban. A két orvoskolléga további adatokat és vizsgálati eredményeket is adhat a vizsgázónak a betegről, hogy azokat értékelje.

 ­

A vizsga értékelése

Minden vizsgázót három vizsgáztató értékel. A vizsgáztatók jól felépített vizsgalapokkal dolgoznak. A vizsga végeztével  beszedik az egyes vizsgázók vizsgalapjait, és azokat központilag értékelik. Minden vizsgalapra maximum 20 pont adható. Ez azt jelenti, hogy minden vizsgázó maximum 60 pontot szerezhet. A sikeres szaknyelvvizsgához a maximális pontszám 60 %-át, vagy legalább 36 pontot kell elérni.

­ 

Segédeszközök vizsga közben

A vizsga kezdetén minden vizsgázó kap egy üres blokkot és egy ceruzát.

A jegyzetek nem számítanak bele a vizsga értékelésébe. További segédeszközök használata nem megengedett. Csomagot, kézitáskát, dzsekit, kabátot vagy más hasonló dolgokat nem vihetünk a vizsgaterembe.

Az Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamara recepcióján ruhatár és értékmegőrző (betétdíj 1 Euro) áll rendelkezésre.

A vizsga alatti telefonálás és minden kívülálló személlyel való kapcsolatfelvétel csalási kísérletnek számít, és sikertelen vizsgaként értékelik.

­ 

Sikeres vizsga / Sikertelen vizsga

A vizsga eredményét még a vizsga napján közlik a vizsgázóval, és jelentik az illetékes önkormányzat felé. A további ügyintézés ott történik.

Sikeres a vizsga, ha a vizsgázó a lehetséges maximális pontszámból  minimum 60 %-ot (legalább 36 pontot) ért el.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a lehetséges maximális pontszámból kevesebb, mint 60 %-ot (kevesebb, mint 36 pontot) ért el.

Sikertelen vizsga után a szaknyelvvizsga többször megismételhető. Az Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamara azonnal elküldi a vizsgázónak az ismétlő vizsgákkal kapcsolatos információkat.

Az Észak-Rajna-vidéki Orvosi Kamara  javasolja, hogy az egyes vizsgaidőpontok között hagyjanak néhány hónap időt  további nyelvgyakorlatokra. Minden ismételt vizsgánál újra be kell fizetni a jelenleg 350 Euro összegű vizsgadíjat.

­